06

Číst dál: Slavnosti Naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě – svátek založení Německého řádu  9.2.2013U příležitosti Slavnosti Naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě proběhne duchovní setkání familiářů, kandidátů a čekatelů. Setkání se uskuteční v Praze ve dnech 8.2. - 9.2.2013. Setkání vyvrcholí v sobotu v 8:00hod. mší svatou v kostele sv. Petra na Poříčí v Praze, kde bylo jedno z prvních založení v našich zemích.

Roku 1197 ke kostelu sv. Petra na Poříčí uvedl moravský markrabě Vladislav Jindřich Řád německých rytířů, který tu založil svůj špitál a také své sídlo. Po smrti svého manžela, Přemysla Otakara I., se zde Konstancie Uherská rozhodla založit klášter cisterciaček a kvůli tomu vykoupila kostel, špitál a okolní polnosti od Řádu německých rytířů, který přesídlil k nedalekému kostelu sv. Benedikta (stával na místě dnešního obchodního domu Kotva). Nakonec ale klášter cisterciaček založila u Tišnova. Kostel i s dalšími majetky odkoupenými od německých rytířů darovala špitálu sv. Františka, který téhož roku založila její dcera Anežka. Z původního špitálního bratrstva se postupně stává nový český církevní rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou, který zde nadále zajišťuje bohoslužby.

L.M.

Číst dál: Mše sv. za velmistra Evžena arcivévodu HabsburskéhoZde naleznete malé ohlédnutí za poslední loňskou slavností - mší svatou obětovanou za velmistra Evžena - obnovitele Hradu Bouzova. Mše sv. byla zpestřena provedením České mše vánoční (Hej mistře).
Po mši svaté byl familiáři Německého řádu přitomným rozléván čaj a rozdávány perníčky s monogramem E.H. Na faře byl pak pro účinkující připraven guláš a řádové pivo.

Fotogalerie

L.M.


Číst dál: Mše sv. za velmistra Evžena arcivévodu Habsburského 30.12.2012

Římskokatolická farnost inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na slavnou bohoslužbu slouženou za arcivévodu Evžena, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (*21.5.1863 +30.12.1954).

 

Mše svatá bude sloužena v neděli 30.12.2012 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 10:30hod. Při mši svaté zazní Rybova mše vánoční.

Plakát

L.M.

Číst dál: Setkání Bailivy - 8.1.2013

Dne 8.1.2013 v 13:00hod. se uskuteční setkání familiářů Bailivy Čechy Morava a Slezsko. Setkání proběhne v prostovách velmistrovské kanceláře - vchod z ulice Lafayetova, Olomouc (též budova Gymnázia Nemeckého řádu).

 

GPS: N 49° 35.39900', E 17° 15.01350'

Účast potvrďte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

L.M.

 

Číst dál: Setkání Bailivi - 25.září 2012Dne 25.9.2012 v 13:00hod. se uskuteční setkání familiářů Bailivy Čechy Morava a Slezsko. Setkání proběhne v prostovách velmistrovské kanceláře - vchod z ulice Lafayetova, Olomouc (též budova Gymnázia Nemeckého řádu).

GPS: N 49° 35.39900', E 17° 15.01350'

Účast potvrďte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

L.M.

 

Číst dál: Oslavy 770 let města Polná

dne 25.8. 2012 členové Německého řádu přijali pozvání od města Polná a zúčastnili se víkendových oslav. Ty se v městě Polná pořádali k příležitosti 770 let od první písemné zmínce o městu. Tato se vyskytuje v konfirmační listině ze 7. července 1242, kdy král Václav I. potvrdil darování Jana I. z Polné, syna Zbyslava z Bratčic, Řádu německých rytířů; Jan I. z Polné daroval Řádu vsi Drobovice, Přibyslavice, Samoplesy, Vršce, část Vinař, patronátní právo kostela v Polné a dvě vesnice s příslušenstvím zvané Jankov.

V rámci těchto oslav byla slavnostně ukončena dva roky trvající rekonstrukce děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie a otevření prvního církevního muzea na Vysočině. Současně také proběhl sraz rodáků.

V sobotu v 10:30 byla sloužena slavnostní mše svatá celebrovaná Dominikem kardinálem Dukou, který pronesl velmi povzbudivé a inspirující kázání za což mu patří upřímné Pán Bůh zaplať. Ve 14:00hod. se konal slavnostní průvod městem, jehož se zúčastnili i naši členové, jako s trochou nadsázky řečeno "nejstarší rodáci".

Číst dál: Oslavy 770 let města PolnáČíst dál: Oslavy 770 let města Polná

 

Dne 3.září bude za účasti pana velmistra v prostorách Církevního gymnázia Německého řádu slavnostně otevřena a vysvěcena nově zbudovaná kaple Panny Marie a bude zahájen nový školní rok.

 

Svátek Povýšení sv. Kříže je hlavním svátkem v Německém řádu a slaví se 14.září. Behem letošní oslavy proběhne současně setkání kandidátů a familiářů Německého řádu. Program započně v pátek večer a bude pokračovat v sobotu ráno. Celá oslava pak vyvrcholí veřejnou mší svatou v sobotu 15.9. ve 14:00hod v kostele sv. Gothrda na Bouzově. Při mši svaté bude navíc slavnostně požehnán nově zrestaurovaný věžní kříž, který byl zničen vichřicí v květnu tohoto roku. Na slavnost přijalo pozvání řada významných hostů.

Celá oslava bude uzavřena koncertem duchovní hudby v 16:00hod.

Informace pro účastníky:
- místo konání: kostel sv. Gotharda, Bouzov -> GPS: N 49° 42.26105', E 16° 53.44862'

- čas bohoslužby: 14:00hod. (kněží albu, familiáři OT malý ornát, příslušníci ostatních rytířských řádů patřičný předepsaný oděv)

- koncert duchovní hudby: kostel sv. Gotharda 16:00hod.

Harmonogram setkání familiářů:
Pátek 14.9.

-  18:00     příjezd účastníků občerstvení
-  18:30     společný přesun na „Taliánku“ - modlitba křížové cesty
-  20:00     večeře
-  21:00     slavnostní nešpory
-    adorace (plus příležitost ke svátosti smíření, duchovní impuls)

Sobota 15.9.
-  8:00       ranní chvály v kostele sv. Gotharda
-  8:30       snídaně
-  10:00     představení a přijetí kandidátů na FamOT
-  12:00     oběd
-  14:00     slavnostní mše svatá s požehnáním opraveného věžního kříže
-  16:00     koncert duchovní hudby

Číst dál: Mše sv. za velmistra EvženaŘímskokatolická farnost Bouzov a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na mši svatou slouženou u příležitosti výročí narození velmistra Evžena - obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (*21.5.1863 +30.12.1954).

Čas bohoslužby - neděle 20.5.2012, v 9:15hod.

Mše svatá bude obětována za arcivévodu Evžena Habsburského a jeho rod.

 

Dne 21.4.2012 proběhla na Svatém Hostýně pouť familiářů a familiářů-kandidátů u příležitosti svátku řádového patrona svatého Jiří. V dopoledních hodinách byla odsloužena mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Na tomto místě patří vyslovit upřímné Pán Bůh zaplať bratrům jezuitům za umožnění odsloužení mše svaté a za velmi milé přijetí a pohoštění na faře. Dopoledne se ještě familiáři pomodlili společně křížovou cestu.

Fotografie ze setkání (pořídil pan T. Both)