10

missa Eugen von HabsburgŘímskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na slavnou bohoslužbu slouženou za arcivévodu Evžena, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (*21.5.1863 +30.12.1954).


Mše svatá bude sloužena v neděli 29.12.2013 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 10:30hod.


Při mši svaté zazní Rybova Česká mše vánoční (Hej mistře).