15

missa Georg sv. Jiri

Řimskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem a familiáři Nemeckého řádu si Vás dovolují pozvat na mši svatou, slouženou ke cti sv. Jiří, patrona Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě /Německého řádu/:

dne 24.dubna 2014, v 18:00hod,

ve farním kostele sv. Gotharda na Bouzově. Přijměte srdečné pozvání na bohoslužbu.