09

3.12.2014

Číst dál: Zádušní mše sv. za Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT

Dne 29. listopadu jsme si připomenuli smutné výročí, kdy v Hradci Králové v roce 2006 tragicky zahynul Cfr. PhDr. Petr Adam, Fam. OT.

Cfr. Petr Adam byl vedoucí Biskupské knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové, notář diecézní kurie, čestný konzistorní rada a v neposlední řadě náš spolubratr - familiář Německého řádu.
Narodil se 3. dubna 1969 v Sokolově. Po absolvování Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 působil jako knihovník na Biskupství královéhradeckém, kde pak řadu let vedl Biskupskou knihovnu, na jejíž obnově se velkou měrou podílel.

Sepsal také následující díla o Řádu německých rytířů: Němečtí rytíři (1998) a Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2005).

Na našeho spolubratra vzpomeneme při zádušní mši svaté konané dne 12. prosince 2014 v 11.00 hodin ve hřbitovním kostele sv. Pavla v Hradci Králové – Pouchově.
Zveme příbuzné, přátele a příznivce Německého řádu.
Foto - deutscher-orden/příznivci Německého řádu. 

R.I.P.

 

Číst dál: Sr. Mária (Albína) Búzková OT

Dne 18. listopadu 2014 odešla ke svému Pánu jeho služebnice

 

Sr. Mária (Albína) Búzková OT

ve věku 88 let

s drahou zesnulou jsme se rozloučili

v pátek 21.listopadu 2014 v klášterní kapli.

Odevzdáváme ji do modliteb a přímluv jejích řádových

spolubratrů a spolusester

 

v Topolčanech 18.11.2013

R.I.P

 

20.11.2014

Číst dál: Řádový den, Opava, 17.11.2014Dne 17.11. oslavili společně členové řádu první řádovou patronku sv. Alžbětu Durynskou. Na Řádovém dnu v Opavě, konaného při této příležitosti, se setkali členové řádu v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie (zbudované řádem), kde s místními farníky slavili slavnou mši svatou. Po mši svaté se účastníci přesunuli do prostor Církevní konzervatoře Německého řádu v Beethovenově ulici k společnému obědu. Odpolední program ubíhal v bratrské atmosféře a byl zpříjemněn koncertem studentů a profesorů výše zmiňované konzervatoře zřizované sestrami Německého řádu. Závěr slavnostního dne patřil denní modlitbě Církve tzv. nešporám, konaných v řádovém kostele Svatého Kříže /ulice Matiční/.

Fotogalerie...

 

18.11.2014

Číst dál: Poděkování sv. Anežce: 1989/2014 - 25 let svobody

Naši bratři se v sobotu 15. listopadu 2014 od 10.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze účastnili mše svaté, během níž jsme poděkovali za 25 let svobody v této zemi. Hlavním celebrantem byl kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář, který do Prahy přijel na pozvání kardinála Dominika Duky.

Při této příležitosti nešlo nevzpomenout na utrpení našich spolubratrů a spolusester v komunistickém režimu, kteří zcela neoprávněně a protizákonně strávili mnoho let ve vězení a koncentračních táborech...
Celou mši svatou přenášela Česká televize, několik snímků naleznete v odkazu fotogaleie.

Fotogalerie...

 

Číst dál: Řádový denDovolujeme si vás srdečně pozvat na
I. Řádový den
konaný dne 17. Listopadu 2014 v Opavě

10.00 – mše svatá v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie

16.00 – liturgická modlitba nešpor v kostele sv. Kříže (Matiční ulice)

Na setkání se těší
bratři, sestry a familiáři Německého řádu

Pozvánka na Řádový den

 

7.11.2014

Číst dál: Slavnostní mše svatá s biřmováním žáků CGNR - Olomouc 18.10.2014"Čaroděj ze země Oz říká, nahlédni do svého nitra a najdi sebe. Bůh říká, nahlédni do svého nitra a najdi Ducha svatého. První vás dostane do Kansasu. Druhý do nebe. Vyberte si."
(Max Lucado)

S tímto výstižným motem začínala pozvánka na první biřmování v historii Církevního gymnázia Německého řádu. Škola je zřizována familiáři Německého řádu a sídlí v moravské metropoli - Olomouci.

Dne 18.10.2014 se v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie u bratrů dominikánů konala slavná pontifikální mše svatá, při které velmistr Německého řádu Abt. Dr. Bruno Platter OT udílel svátost biřmování. Svátost přijalo celkem sedm biřmovanců. V krásném kázání pana velmistra zaznělo několik hlubokých a krásných myšlenek. Biřmovanci jsou volání jménem a jmenovitě personálně Bohem z Lásky obdarováni Duchem Svatým. Celou slavnost doprovodila velmi důstojně schola z řad studentů gymnázia. Školní schola tak velkou měrou přispěla k velmi rodinné a hluboké atmosféře, která slavnost doprovázela. Na závěr po slavnostním Te Deum a požehnání následovalo v radostné atmosféře vzájemné blahopřání a skupinové fotografování.

Fotogalerie

4.11.2014

Číst dál: Ohlédnutí za investiturou v OpavěV Opavě, dne 27. září, se v Kapli Povýšení svatého Kříže Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské /sester Německého řádu/, konala slavná pontifikální mše svatá s investiturou nových familiářů Německého řádu. Při tomto liturgickém obřadu složili noví familiáři do rukou velmistra svůj řádový slib. Přebrali tak větší díl odpovědnosti za spásu svou a lidí, které jim Pán v jejich životě svěřil. A tak na přímluvu řádových patronů jim vyprošujme, aby rostli v lásce k bližním skrze službu chudým a nemocným, aby neochabovali v úsilí a před světem byli důstojným svědkem Kristova jména. Amen.

Liturgie byla sloužena v latinském jazyce. Liturgická čtení byla trojjazyčná, česky, německy, polsky, tedy jazyky, kterými Řád jako nanárodní společenství v daném regionu mluví. Celou liturgii skvostně doprovodil Svatocecilský sbor a orchestr z Olomouce, pod taktovkou Jana Gottwalda.

Fotogalerie

 

23.9.2014

Číst dál: Zasedání  správní rady Nadačního fondu arcivévody Evžena HabsburskéhoDnešní den zasedala správní rada Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského, jehož zřizovatelem jsou familiáři Německého řádu. Na tomto zasedání správní rada schválila poskytnutí řádných prospěchových a sociálních stipendií pro žáky Církevního gymnázia Německého řádu. Stipendium bylo poskytnuto na základě stipendijního řádu, pro první pololetí školního roku 2014-2015, za splnění daných kritérií. Celková výše poskytnutých stipendií žákům dosáhla 89 tis. korun českých.

 

Titulární svátek Německého řádu. Návštěvníci bohoslužeb v kostelích spravovaných Německým řádem mohou v tento den získat plnomocné odpustky.
Pro získání plnomocných odpustků platí tyto podmínky:
1. svátost smíření
2. svaté příjímání
3. modlitba na úmysl papeže (Otčenáš a Zdrávas Maria, popř. jiná modlitba)
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu

Familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na pontifikálni mši svatou s investiturou nových členů

sobota 27. září 2014 ve 13 hodin

v řádové kapli sv. Kříže v Opavě, Matiční ulice
(kaple milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské /sester Německého řádu/).