15

Evžen Habsburký, BouzovŘímskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu uspořádali v neděli 29. Prosince 2013 v 10.30 hod. na Bouzově v kostele sv. Gotharda slavnou bohoslužbu slouženou za arcivévodu Evžena, 58. Velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.  Stalo se tak při příležitosti výročí jeho úmrtí před 59 roky ( *21.5.1863 Židlochovice na Moravě † 30.12.1954 Merano).

Mši svatou sloužil P. Metoděj Hofman OT, vzácný zahraniční host jáhen Fr. Karl Pemsl OT z Frankfurtu n. M. a z nedalekých Loštic pak P. Pavol Kavec CM. Fr. Karl Pemsl je mimo jiné vicepostulátor v procesu blahořečení služebnice Boží císařovny Zity. Slavností ráz této bohoslužby na Bouzově umocnila slavná „Česká mše vánoční“ (Hej mistře) autora Jakuba Jana Ryby v podání scholy Gaudium z Václavova (s výpomocí zpěváků z Horních Studének, přátel ze Zábřeha a z Rapotína). „Rybovka“ je dodnes uznávaná jako tzv. vánoční rodinné stříbro všech Čechů. Tato česky psaná skladba popisující zvěstování Kristova narození a příchod pastýřů k jesličkám, vznikla v roce 1796 a prostřednictvím opisů se velice brzy rozšířila do českých zemí. Pro svou radostnou a svěží atmosféru byla, a dodnes stále je, velice srozumitelná a přístupná široké veřejnosti.

Kostel byl zcela zaplněn a po skončení této mše svaté a po prohlídce místního betlému čekalo Eugen von Habsburg, Pomník v Innsbruckuna návštěvníky občerstvení v podobě teplého čaje, podávaného s hlučínskými koláčky a speciální edicí napečených perníčků s malovaným emblémem EH (Evžen Habsburský). Pro téměř čtyřicet účinkujících pak familiáři Německého řádu ve spolupráci s místními farníky připravili na faře pohoštění v podobě teplého guláše, kávy, řádového piva a vánočního cukroví.

Pozn.: Arcivévoda Evžen, 58. velmistr Řádu německých rytířů, zemřel 30. prosince 1954 v Meranu (sever Itálie) obklopen svými spolubratry z řádového domu v Laně. Jeho ostatky byly po slavnostním pohřebním obřadu dne 6. ledna 1955 uloženy k dočasnému odpočinku v kostele sv. Jakuba v Innsbrucku (hlavní město rakouské spolkové země Tyrolsko). Evžen odpočívá vedle svého řádového spolubratra a předchůdce ve velmistrovském úřadu, Maxmiliána III. arcivévody Rakouského (1558-1619). Velmistr Maxmilián byl prvním velmistrem z rodu Habsburského. Leží tak zde velmi příznačně vedle sebe první a poslední habsburský velmistr Řádu německých rytířů.

Pavel A. Nenkovský

Fotogalerie