13
Velmistr řádu
Úřad velmistra Generální rada
Generální prokurátor Centrální archiv Německého řádu
Provincie sester Provincie bratrů Bailivy a komturství familiářů