07
Číst dál: Investitura nových familiářů - Bouzov - 1.5.2010V sobotu 1.5.2010 byli při slavnostní mši svaté na Hradě Bouzově přijati tři noví členové řádu. Tito tzv. familiáři se na tento okamžik duchovně připravovali dva roky. Investitura proběhla v Rytířském sále, v prostorech které k tomuto účelu byly arcivévodou a velmistrem Evženem Habsburským zbudovány. Byla to vůbec první investitura v Rytířském sále po 100 letech.

 

 

V sobotu 9.1.2010 obnovil Pater MetČíst dál: Slavnostní Profes - Pater Metodějoděj Hofman do rokou velmistra Německého řádu Dr. Bruno Plattera své věčné sliby. Slavnost se odehrála v kapli sv. Alžběty v paláci velmistrovského úřadu v starobylém městě Vídni. Pater Metoděj v současné době působí jako duchovní správce ve farnosti Bouzov a dále jako administrátor excurendo ve farnostech Měrotín, Bílá Lhota a Luká. Při této příležitosti přejeme Otci Metodějovi mnoho Božího požehnání a Božích milostí k práci při duchovní pastoraci a mnoho sil v díle pro Řád ve smyslu řádového hesla "Léčit, Pomáhat a Bránit".

 

31.12. v 9,15hod. bude v kostele sv. Gotharda na Bouzově sloužena mše svatá za arcivévodu Evžena Ferdinanda Piuse Bernarda Maria Habsbursko-Lotrinského, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince bouzovského kraje.
Dovolujeme si Vás pozvat na II. Adventní koncert řádové CírkeČíst dál: Advent 2007vní konzervatoře Opava. Bouzov, kostel sv. Gotharda, 16.12.2007, v 15:00hod.
1.1.2008; 14,00hod. Dovolte nám pozvat Vás na Nový Rok do kostela sv. Gotharda na Bouzově kde bude sloužena slavná zádušní mše svatá za velmistra Řádu německých rytířů arcivévodu Evžena Habsburského, dobrodince bouzovského kraje a obnovitele hradu Bouzova.
Neděle 4. května 2008Číst dál: Květen 2008
Římskokatolická farnost Německého řádu Bouzov si vás dovoluje pozvat na pouť ke sv. Gothardovi. Pouť se koná 4.května. Poutní mše svatá bude sloužena v chrámu sv. Gotharda na Bouzově v 9:15hod. Přede mší sv. se koná slavností průvod z náměstí obce do kostela.
Pátek 23. května 2008
23.5. navštíví bouzovskou farnost současný 65. velmistr Německého řádu Dr. Bruno Platter. Při této vzácné příležitosti odslouží zádušní mši svatou za arcivévodu Evžena Habsburského, 58. velmistra Řádu německých rytířů. Mše svatá bude sloužena v kostele sv. Gotharda na Bouzově v 18:00hod.
Neděle 24. května 2009Číst dál: Květen 2009
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na mši svatou slouženou za velmistra Řádu německých rytířů arcivévodu Evžena Habsburského. Mše svatá se bude konat na Bouzově v kostele sv. Gotharda v 9,15 hod.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Bouzov inkorportovaná Německému řádu a familiáři Německého řádu z bailivy Čechy Morava a Slezsko.

 

SmíšeČíst dál: Adventní koncert 2009ný pěvecký sbor Hany Kaštanové si vás dovoluje pozvat na adventní koncert konaný v sobotu 12.prosince 2009 v kostele sv. Gotharda na Bouzově. Začátek v 17:00.
Hosté:
Smyčcový orchestr ZUŠ Uničov
Chorus Mauritiensis
Kantika Litovel
Číst dál: Nový rok 20101.1.2010 na Slavnost Matky Boží Panny Marie bude sloužena v kostele sv. Gotharda na Bouzově slavná mše svatá za 58. velmistra Řádu německých rytířů arcivévodu Evžena Habsburského, mimo jiné obnovitele hradu Bouzova a dobrodince bouzovského kraje.

Mše svatá započne v 14:00hod.

 

 

Číst dál: Hrad Bouzov 16. prosince 2006Dovolujeme si Vás pozvat na I. Adventví koncert řádové Církevní konzervatoře Opava, který se koná 16.12.2006 v 16,30 hodin. Na programu jsou díla J. S. Bacha, G. F. Händela, F. M. Bartholdyho, B. Martinů a dalších...Vstupné je dobrovolné.

Číst dál: Sovinecké kulturní létoDovolte, abychom Vás v rámci SOVINECKÉHO KULTURNÍHO LÉTA, které se koná od 15.7 - 19.8.2006, pozvali na koncerty předního českého houslisty Jaroslava Svěceného.