07

9.2.2014

Formacni setkani familiaru a kandidatu Nemeckeho radu 8.2.2014 Olomouc

Dle evangelni rady "Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!" (Mk 6,31) se v sobotu dne 8. února 2014, u příležitosti Slavnosti Naší milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - svátku založení Německého řádu, v prostorách Velmistrovské kanceláře a Gymnasia Německého řádu v Olomouci, konalo formační setkání familiářů a kandidátů Německého řádu. Účastníci zde měli možnost duchovně se posílit a nabrat sílu pro svou další službu ve společnosti pod pláštěm familiáře Německého řádu.
Příjezd všech členů byl ohlášen na osmou hodinu ráno. Na tuto dobu bylo všem připraveno malé občerstvení v podobě kávy, čaje, vody a koláčů.
Něco málo po půl deváté začal ohlášený program, a to ve školní kapli, kde se konaly společné ranní modlitby.
Program pak pokračoval ve školní knihovně, podrobnou zprávou ze Dnů familiářů, které se konaly ve Vídni. Po ní proběhla krátká diskuse.
V jedenáct hodin byla sloužena mše svatá – Slavnost Naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - slavnost založení Německého řádu.
Po jejím skončení následoval společný oběd v nedaleké restauraci.
Odpolední program započal ve čtrnáct hodin. Byl promítán film – dokument Arcivévoda a velmistr Evžen Habsburský. Podklady pro tento film byly shromažďovány v letech 1987 - 1988 a realizace filmování se uskutečnila v první půli roku 1989. Kamera, střih a režie: Ctirad Štipl, podkladová hudba: Jiří Jež, realizace filmu: Ctirad Štipl, Pavel Nenkovský a Eduard Weinlich. (Zveřejněno se souhlasem autorů).
Pak probíhala diskuze se dvěma přítomnými autory – členy Společnosti přátel hradu Bouzova, pány Ctiradem Štiplem a Pavlem Nenkovským.
Přitom se otevřelo i téma oslav 825 let založení řádu a oslav 50 let založení institutu familiářů.
Okolo půl páté odpoledne, společnou modlitbou růžence ve školní kapli a následným požehnáním, duchovní setkání familiářů a kandidátů Německého řádu skončilo.

Fotogalerie