09

bailivVe dnech 27. a 28. června 2014 proběhne na opavsku duhcovní detkání kandidátů a familiářů Německého řádu.

Program:

Pátek: 27. června
18:00 - Nové Sedlice, filiální kostel Božského Srdce Páně. Poutní mše svatá – svátek Božského Srdce Páně – spojená s žehnáním nových varhan.

Sobota: 28. června
8:00 - Třebom, (bývalý majetek řádu), v místním kostele sv. Jiří (postaven řádem) řádovými kněžími sloužena veřejná mše svatá.
14:00 - Filiální kostel Božského srdce Páně v Nových Sedlicích, odpolední modlitba – Nona, Ultima, závěrečné požehnání.

Filiální kostel Božského srdce Páně v Nových Sedlicích je vybaven oltářním nábytkem z bývalé řádové Opavské Proboštské kaple sv. Alžběty a byl vyroben mistrem Pühlerem, stolářem v Opavě, ručně datován 2/2 1888.