20

V sobotu dne 8.2.2014 proběhne formační setkání bailivkandidátů a familiářů Německého řádu u příležitosti Slavnosti Naší milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - sváteku založení Německého řádu.

8:00 – příjezd, občerstvení
8:30 – ranní chvály
9:00 – dopolední cyklus přednášek
11:00 – mše svatá ze slavnosti Naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - slavnost založení Německého řádu (liturgický oděv - familiáři malý ornát)
12:00 – oběd
14:00 – dokument Evžen Habsburský, posezení s autory.
16:30 – modlitba růžence
17:00 – závěr setkání, závěrečné požehnání

Setkání proběhne v prostorech Velmistrovské kanceláře, vchod z ulice Lafayetova, Olomouc.