17

Číst dál: Pozvánka na Řádový den 2021

Pontifikální mši svatou v konkatedrále a proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě bude sloužit
Jeho Excelence P. MMag. Dipl.-Bw. (FH) Frank Bayard, MBA OT,
velmistr a generální opat Německého řádu.

 

Vigilie ze slavnosti sv. Jiří - 23.4.2021 , 18:00 hod.

7.2.2021

Živé vysílání mše sv. u příležitosti slavnosti Založení Německého řádu s naším ctihodným panem velmistrem z řádového kostela sv. Alžběty ve Vídni.
Současně náš řád slaví 830. výročí, kdy papež Klement III. vzal náš řád 6. února 1191 pod ochranu Svatého stolce.
Pontifikální mše svatá bude sloužena v neděli 7. února v 11:00 hod.

Číst dál: Smuteční oznámeníS vírou ve vzkříšení a s nadějí na shledání oznamujeme,
že Pán života a smrti k sobě povolal

Mgr. Ivana Lugera

emeritního ředitele
Církevního gymnázia Německého řádu a Církevní konzervatoře Německého řádu,
nositele čestného záslužného kříže Německého řádu za jeho dlouholetou obětavou práci na poli vzdělání,
kolegu a kamaráda.

Zesnul v pondělí 18. ledna 2021
ve věku 65 let.

S drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném.

R. I. P.

Parte

 

Živé vysílání začne v 9:00 hod. Pokud se vám neobjeví obraz, aktualizujte stránku prohlížeče!!

Záznam bohoslužby k 625. výročí posvěcení řádového kostela sv. Alžběty ve Vídni.

16.9.2020

   Na svátek sv. Ludmily, patronky církevních škol, se v Opavě na Církevní konzervatoři Německého řádu konala výjimečná slavnost. Konzervatoř oslavila 20-té výročí svého založení a přivítala ve svých prostorách nový výjimečný hudební nástroj.
   Celá slavnost započala v 9 hod. děkovnou mší svatou za uplynulých dvacet let fungování konzervatoře. Bohoslužbu celebroval generální opat Německého řádu, velmistr P. Frank Bayard OT. Slavnostní ráz celé mše umocnil umělecký doprovod studentského pěveckého sboru a gregoriánské scholy konzervatoře. V závěru mše svaté udělil pan velmistr přítomnému emeritnímu řediteli Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci a Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě Mgr. Ivanu Lugerovi čestný záslužný kříž Německého řádu za jeho dlouholetou obětavou práci na poli vzdělání.
   Po slavnostní mši se přítomní hosté a studenti odebrali do auly školy, kde se odehrál druhý vrcholný bod dne. V aule čekalo na požehnání koncertní křídlo Mistrál, které je „vlajkovou lodí“ firmy PETROF. Tento unikátní hudební nástroj, jediný svého druhu v Opavě a širokém okolí, získala škola díky štědrému daru firmy MTX GROUP a.s. Po té co jej pan velmistr slavnostně požehnal, se koncertní křídlo rozezvučelo pod rukama pedagogů konzervatoře MgA. Terezy Zatloukalové, Mgr. Kamily Chmelové a MgA. Alexandra Starého, kteří zde provedli hudební skladby P. Ebena, F. Chopina a J. Brahmse. Koncert uzavřel komorní orchestr konzervatoře pod vedením MgA. Kremeny Pešakové.
   V rámci oslav mohli návštěvníci shlédnout i trvale instalovanou výstavu k 830. letům historie řádu Německých rytířů na kůru školní kaple sv. Kříže. Celý slavnostní den ukončilo společné pohoštění v prostorách školy i školního dvora, při kterém příjemně podmalovali atmosféru svým jazzovým vystoupením studenti 3. ročníku se svou kapelou. Celá akce se nesla ve velmi příjemném a přátelském duchu a z nového koncertního nástroje mají všichni upřímnou radost.

Emeritní ředitel Mgr. Ivan Luger přebírá záslužný kříž od pana velmistra Franka Bayarda OT

Velmistr německého řádu
Abt. Frank Bayard, OT.
si vás dovoluje pozvat na mši svatou, při které složí své časné řeholní sliby
Fr. Ignatius Kubík OT.

Sobota 26. 09. 2020,
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále
V 11,00 hodin.

 

Srdečně zveme na oslavnu 20. výročí založení naší  Církevní konzervatoře Německého Řádu v Opavě za účasti J. Exc. P. Franka Bayarda OT velmistra Německého řádu.

16.9.2020 v 9:00 hod.
mše svatá v řádovém kostele sv. Kříže v Matiční ulici, Opava.

 

Sobota 15.8.2020

"nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku" je citát, který se asi nejvíce hodí k dnešnímu dni. V době kdy se ve světě boří sochy je jiná socha postavena. Ke cti Matce Boží jako poděkování za ochranu a pomoc! Byl to silný zážitek. Nejsilnější pak asi okamžik vidět, jak po slavnosti klečí věřící na schodech sloupu a modlí se a prosí Matku Boží o pomoc. Mater Dei, ora pro nobis!!

Foto: Lubomír Macek, Člověk a víra
Text: Lubomír Macek FamOT