16

Ve dnech 17. až 18. ledna 2014, se v prostorách velmistrovské kanceláře Gymnazia Německého řádu v Olomouci, konalo formační setkání familiářů, kandidátů a čekatelů Řádu bratří a sester od německého domu Panny Marie v Jeruzalémě.
Celá akce započala v pátek společnými večerními nešporami. Poté následovala večeře a po ní promítání filmů s řádovou tematikou.
Sobotní program byl zahájen společnými ranními modlitbami a pak snídaní, kterou si přítomní familiáři sami připravili. Pak již následoval stanovený program: prezentace z návštěvy největšího středověkého hradu Evropy, bývalého sídla velmistra Německého řádu a v současné době největší středověké stavby toho druhu v Evropě, hradu Malbork v Polsku. Objekt je zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Po krátké diskusi následovala přednáška na téma: Institut familiářů – práva a povinnosti familiáře.
V jedenáct hodin se všichni familiáři, kandidáti i čekatelé zúčastnili mše svaté. Po obědě v nedaleké restauraci pak proběhla asi hodinová diskuse a po ní se konalo zasedání Bailivy. Závěrečným požehnáním bylo setkání ukončeno.