11

V rámci letošní Noci kostelů můžete navštívit místa spojená s Německým řádem. Místa, kde vykonávají duchovní službu naši řádoví bratři.

Je to Bouzov - farní kostel sv. Gotharda  a  v Olomouci - kaple Panny Marie Bolestné na Církevním gymnáziu Německého řádu.

012 noc kostelu Bz        012 noc kostelu OL


více info:

Bouzov - kostel sv. Gotharda                           Olomouc - kaple Panny Marie Bolestné