11

23.3.2014

mše sv. v Gumpoldskirchen

Zástupci ze všech provincií bratrů, sester, familiářů a s nimi četní hosté se sjeli v neděli 23.března do Gumpoldskirchenu u Vídně, aby zde u příležitosti významného jubilea 70. narozenin velmistra Německého řádu Abt. Dr. Bruna Plattera a o den staršího rakouského priora Johannese Kellnera při mši svaté poděkovali Bohu a společně oslavili sedmdesáté životní jubileum obou oslavenců.

Pod vedením pana Ewalda Wappela, provedl chrámový sbor mši čís.2 v G-Dur od Franze Schuberta, což přispělo nejen ke slavnostnímu rázu, ale pozvedlo a rozradostnilo srdce účastníků mše svaté.

Ve svém kázání na texty 3. neděle postní, poukázal generální ekonom P. Frank Bayard na život a působení obou jubilantů v souvislosti na jejich živoucí věrnost a lásku k Řádu, ale i na odpovědnost a tíži úřadu, jež zastávají.

Gratulace se původně měly odehrát ve vnitřním dvoře řádového zámku Gumpoldskirchen, ale kvúli špatnému počasí pronesli gratulanti svoje přání po mši svaté v kostele. Zazněla velmi milá a mnohdy hluboká slova z úst předních řádových zástupců jako Doyena Deutschordensforschung, dále provinčního rady provincie bratří jižního Tyrolska, generální představená řádových sester, balleimeistří Rakouska, Německa, jižního Tyrolska a dalších...
Po velmi milých gratulacích proběhlo neméně příjemné přijetí ve slavnostně nazdobených zdech řádového zámku, kde slavnostní hosté a řádová rodina ještě dlouho do noci trávili s oslavenci příjemné chvíle.

Velmi krásná slavnost, která byla řádovým DÍKEM dvěma významným osobnostem novodobé řádové historie, za jejich obětavou práci.