01

Ve Číst dál: Setkání familiářů a kandidátů Německého řádudnech 14. - 15. 10. 2011 se koná setkání familiářů a kandidátů Německého řádu.

Setkání proběhne v Olomouci v prostorech gymnázia Německého řádu.

Setkání započne v pátek ve 20:00 hodin společnými nešporami. 
Sobotní program:
8:00 - mše sv. s ranními chválami.
10:00 - přednáška na duchovní téma.
11:00 - diskuzní fórum pro rok 2012.
12:00 - anděl Páně, společný oběd.
14:00 - prohlídka zrekonstruovaných částí budovy gymnázia.
15:00 - modlitba růžence, závěrečné požehnání.

Všichni familiáři a kandidáti jsou srdečně zváni.

 

Číst dál: Setkání familiářů a kandidátů Německého ŘáduVe dnech 24.6. - 26.6. 2011 proběhne setkání familiářů a familiářů-kandidátů Německého řádu.
Setkání proběhne v Pozořicích u Brna.

V neděli 26.6. se familiáři zůčastní Slavnosti Těla a krve Páně ve farnosti Bouzov. Mše sv. začíná v 9:15 v kostele sv. Gotharda. Po mši sv. slavnostní procesí obcí se zastaveními u čtyř oltářů.

Všichni familiáři a kandidáti jsou srdečně zváni.

 

 

V sobotu 14.5. byli zástupci našeho řádu pozváni na svěcení pramenů v lázních Slatinice. Nový pramen, který ponese jméno zakladatele rodu Lichtenštejnů – Jan Adam z Lichtenštejna, přijel požehnat Mons. doc. ICLic. František Polášek, Th.D., prelát a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci a soudní vikář olomoucké arcidiecéze.
Požehnání pramene předcházela mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinicích.

Video z vlastního svěcení - youtube.com

 

8.5. 9:05 - Farnost Bozov inkorporovaná Německým řádem si vás dovoluje pozvat na tradiční pouť ke sv. Gothardovi. Začíná se liturgickým průvodem z náměstí městečka.

22.5. 9:15 - familiáři Německého řádu a bouzovská farnost zvou na mši svatou slouženou za velmistra Řádu německých rytířů arcivévodu Evžena Habsburského, dobrodince Bouzova a obnovitele bouzovského hradu.

26.6. - Boží Tělo, slavnost spojená s procesím Bouzovem se zastavením u čtyř oltářů a požehnáním obci.

 

Číst dál: Setkání familiářů a kandidátů Německého ŘáduV pátek a sobotu 4. a 5.3.2011 proběhne pravidelné setkání familiářů a familiářů-kandidátů našeho řádu. Setkání se bude konat v prostorách řádového gymnázia v Olomouci.

Pátek 20:00 - společné nešpory, večerní program
Sobota 7:30 - ranní chvály a mše sv., dopolední program

Všichni familiáři jsou srdečně zváni.

 

 

Číst dál: Communio - středisko volného času

Communio - středisko volného času Církevního gymnázia Německého řádu je školské zařízení, jehož prioritním posláním je především osobnostní rozvoj dětí a mládeže v oblasti neformálního vzdělávání. Cílem je uskutečňovat a nabízet zájmové vzdělávání nejen pro děti a žáky vlastní školy – Církevního gymnázia Německého řádu, ale také pro zájemce z řad nejširší veřejnosti.

 

Číst dál: Mše sv. za velmistra Evžena HabsburskéhoŘímskokatolická farnost inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na Nový rok 1.1.2011 na slavnostní bohoslužbu ke cti Panny Marie, Matky Boží.
Mše svatá bude sloužena za arcivévodu Evžena 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.

Mše svatá bude sloužena 1.1.2011 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, ve 14:00hod.

 

V páČíst dál: Setkání familiářů a kandidátů Německého Řádutek a sobotu 19. a 20.11.2010 proběhne pravidelné setkání familiářů a familiářů-kandidátů našeho řádu. Setkání se bude konat v prostorách řádového gymnázia v Olomouci.

Pátek 20:00 - společné nešpory, večerní program
Sobota 7:30 - ranní chvály a mše svatá, dopolední program

Všichni familiáři jsou srdečně zváni.

 

Číst dál: Exercicie a obláčka v GumpoldskirchenJako každý rok, tak i letos se bratři z české provincie Německého řádu ve dnech 29.8. – 2.9. zúčastnili exercicií neboli duchovních cvičení, jak to předepisují církevní právo i řádové regule. Již tradičně proběhly exercicie v řádovém zámku Gumpoldskirchen u Vídně, účastnil se i velmistr řádu a bratři rakouské provincie. Exercicie letos vedl Ulrich Bonin, familiář řádu a duchovní asistent německé bailivy, téma znělo: „Petr: rybář, učedník, apoštol.“ Na programu byla kromě přednášek a duchovních impulsů i společná modlitba a společné slavení mše svaté, ale samozřejmě také ztišení a rozjímání v soukromí a před Nejsvětější svátostí. 
Zakončení exercicií se tentokrát neslo ve slavnostním duchu – ve čtvrtek 2.9. byl do noviciátu české provincie přijat P. Jan Maria Hnátek, dosud kněz diecéze Ostrava – Opava a spirituál na řádové konzervatoři v Opavě. Slavnost proběhla při polední modlitbě breviáře – tzv. sextě a P. Hnátek při ní obdržel řádové regule, růženec, plášť a také nové řeholní jméno, pro které se rozhodl: Norbert. Velmistr, který také českou provincii řídí, vyjádřil ve své promluvě radost z jejího vývoje – ještě před 20 lety byla v důsledku komunismu bez členů, dnes čítá již 14 bratrů. P. Norbertovi popřál hodně Božího požehnání v novém společenství a na jeho další duchovní cestě.

Číst dál: Zemřel P. Jiří Suchánek, Fam.OTDne 5.července byl nejvyšším Veleknězem povolán na věčnost P. Jiří Suchánek, dlouholetý farář na Bouzově a familiář Německého řádu.

S P. Jiřím jsme se rozloučili v úterý 13.července 2010 ve 14:00hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Neplachovicích

Parte

Fotografie z pohřbu P. Jiřího Suchánka, Fam. OT