01

Ve dnech 17.1. - 18.1. proběhne v prostorách velmistrovské kanceláře v bailivOlomouci formační setkání familiářů, kandidátů a čekatelů Německého řádu. Na duchovní setkání navazuje sezení Bailivy.

PROGRAM:

Pátek 17.1.:
20:00 - nešpory
20:30 - večeře
22:00 - film s řádovou tématikou

Sobota 18.1.:
8:00 - ranní chvály
8:30 - snídaně
9:30 - dopolední cyklus přednášek
11:00 - mše svatá (liturgický oděv - familiáři malý ornát)
12:00 - oběd

14:00 - setkání bailivy

Změna programu vyhrazena.