08

Nejvyšší autoritou řádu je velmistr s generální radou. O všech záležitostech, důležitých pro úspěšnou činnost Řádu, se musí velmistr poradit a rozhodnout o nich společně se svou generální radou na pravidelných zasedáních generální rady. Velmistr může na generální zasedání pozvat případně i převory nebo jiné znalce. V sesterských záležitostech bývají přizvány i představitelky sester, ve familiářských záležitostech i představitelé familiářů. Členy generální rady jsou kromě velmistra generální prokurátor, čtyři generální radové (vždy po jednom z provincií v Itálii, Rakousku, Německu a Slovinsku), generální asistentka, generální tajemník, generální ekonom, dva znalci z řad sester a familiářský referent jako představitel familiářů.

Velmistr Abt. MMag. Dipl.-Bw. Frank Bayard, MBA, OT
Generální prokurátor P. Bacc.Theol. et Lic.hist.eccl. Laurentius Meißner OT (Německo)
Členové rady P. Mag. Peter Unterhofer OT (Itálie)
P. Norbert Thüx OT (Německo)
P. ICLic. Mag. theol. Miloš Zárecký OT (Slovensko)
P. Mag. Hans-Ulrich Möring OT (Rakousko)
Generální asistentka Sr. Maria-Franziska Meier OT (Nemecko)
Generální sekretář Sr. Maria-Gratia Rotter OT (Německo)
Generální ekonom P. Christoph Kehr OT (Německo)
Zástupkyně provincie sester Sr. Maria-Gratia Rotter OT (Německo)
Sr. Consolata Mair OT (Itálie)
Zástupce familiářů Dr. Michael Schörnig FamOT (Německo)