07

evzenTato kniha je první na českém knižním trhu od doby rozpadu Rakousko-Uherské monarchie která pojednává o osobě arcivévody Evžena Habsburského velmistra Řádu německých rytířů.

Autobiografie této významné osobnosti se prolíná koncem 19. a 20. století. Postihuje evropské události 1. světové války, rozpad Rakousko-Uherské monarchie, pokus restaurace Habsburků na Rakouský trůn a podrobně se zabývá činností Řádu německých rytířů na území střední Evropy a jeho řádovou heraldikou a symbolikou.

Celou knihou se prolínají osobní vzpomínky na arcivévodu Evžena tak odborný pohled historiků a filozofů na tuto osobnost. Jsou zde podrobně rozepsané události které mněli vliv na vývoj střední Evropy do nástupu fašismu.

V této knize jsou shrnuty především historické i osobní rozpravy, které jsou zčásti nově sepsány a nebyly dosud zveřejněny, některé jsou v současnosti již nedostupné. Zvláštní pozornost si přitom zaslouží bohatý a dosud nezveřejněný obrazový materiál.

Kniha je celobarevnou publikací, grafický a chronologicky kvalitně zpracována a dává čtenáři ucelenou představu o osobě arcivévody Habsburského a činnosti Řádu německých rytířů.

Robert Rác Fam.OT