04

30.10.2016

17. září 2016 tři dny po svátku Povýšení Svatého Kříže zažila česká provincie velkou slavnost. V řádové kapli Svatého Kříže v Opavě složili dva bratři fr. Miroslav Váňa a Piotr Lewinski své věčné sliby do rukou velmistra. Liturgii s panem velmistrem koncelebroval generální prokurátor u Svatého stolce P. Laurentius Meißner OT, Prior Dariusz Cecerski OT a další řádoví a diecézní kněží z Čech. Z Vídně přijel P. Bernard Deml OT, který bratra Miroslava během jeho studií na velmistrovském úřadě ve Vídni stále láskyplně oslovoval "můj krajane". Slavnosti se účastnili také řádové sestry, familiaři, členové rodin a přátelé obou nových profesů. O hudební doprovod liturgie se postaral sbor Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě.

Podle řádové tradice, ten spolubratr který jako poslední složil věčné sliby má na následujících slibech kázání. Tomuto kritériu odpovídal P. Norbert J.M. Hnátek OT a tak byl tímto slavnostním úkolem pověřen. Zhostil se ho se ctí. P. Norbert připomenul oběma spolubratřím řádové charisma a důležitost odevzdání se následování Krista. Život podle evangelia není jednoduchou cestou, vede ale k věčnosti, zdůraznil P. Norbert. Na závěr vyjádřil naději, že věčné sliby obou spolubratří budou obohacením provincie řádu a celé církve.

Po litaniích ke všem svatým slíbil bratr Miroslav a bratr Piotr chudobu, poslušnost a čistotu až do smrti. Následovala modlitba velmistra a předání náprsního kříže a bílého pláště. Po té následovalo pozdravení pokoje se všemi přítomnými spolubratry.

Na samý závěr poděkoval fr. Miroslav jménem obou nových profesů panu velmistrovi za trpělivost a vstřícnou podporu.

 Jakub Jírovec OT

Foto: Lubomír Macek & Marcin Zaborowski