10

36 Prazske JezulatkoV podvečer slavnosti Povýšení svatého Kříže (14.9.), který je titulárním svátkem Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě /zkráceně Německého řádu/, budou věnovány, za laskavého svolení bratří karmelitánů, Pražskému Jezulátku nové šaty v podobě slavnostního oděvu čestného rytíře Německého řádu.
V tohoto oděvu bude Jezulátko oblečeno v den předání, tedy 12.9.2015.

Program slavnostni:
07:45 hod - příjezd pana Velmistra / prohlídka sošky Pražského Jezulátka v miniatuře oděvu čestného rytíře Německého řádu /
08:00 hod - mše svatá
08:30 hod - konec / otevření kostela veřejnosti / prohlídka muzea Pražského Jezulátka (muzeum se nachází přímo v kostele)

Nový oděv pro Pražské Jezulátko darují familiáři Německého řádu jako poděkování u příležitosti Jubilejního roku 2015, kdy Bohu děkujeme za 825 let trvání Řádu a 50 let od schválení statut familiářů papežem Pavlem VI.