15

Členové Německého řádu srdečně zvou všechny přátele a příznivce na mši svatou slouženou za

Arcivévodu Evžena Habsburského,
velmistra Řádu německých rytířů

obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov
neděle 31. 12. 2017, 9:15hod.

u příležitosti 63. výročí jeho úmrtí.

58 Plakat mse za Evzena prosinec 2017 s