07

Výlučná autentičnost Německého řádu

Při příležitosti zneužívání jména, tradice a insignií Německého řádu - Řádu bratří německého domu Panny Marie v Jeruzalémě – vydává velmistr Německého řádu jako generální představený následující stanovisko:

  1. Německý řád - Řád bratří německého domu Panny Marie v Jeruzalémě (Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem) - byl založen v roce 1190 a uznán papežem Klementem III. dne 6. února 1191 jako špitální bratrstvo a postaven pod papežskou ochranu; papežem Inocencem III. bylo špitální bratrstvo dne 19. února 1199 povýšeno na rytířský řád; tím je Německý řád od 6. února 1191 uznáván jako legitimní řádové společenství katolické Církve a je v oficiálním Papežské ročence „Annuario Pontificio" jako takový se svou zákonnou autoritou, velmistrem, jmenně uváděn.
  2. Jako jeden z největších rytířských řádů katolické Církve Německý řád spoluvytvářel osud Evropy a může se ohlédnout na významnou historii a s tím související bohatou a genuine tradici.
  3. V souvislosti se změnami po roce 1918 byl rytířský řád transformován do čistě duchovního řádu pod vedením kněžské osoby, při plném zachování historické a právní kontinuity.
  4. Tím je pevně dáno, že Německý řád od roku 1191 vlastní nepřerušenou kontinuitu své tradice a svého vývoje, které v průběhu staletí duchovní jakož i rytířské prvky institucionálně tak i pomyslně různými projevy spojoval a ještě dnes spojuje.

Z toho všeho vyplývá, že Německý řád stojí pod vedením velmistra se sídlem ve Vídni v nepřerušené tradici papežského práva a je výlučným a výhradním legitimním vlastníkem ke správě jmen a znaků, které mu v jeho církevním, státním a vlastním právním vývoji vznikly. Stejně tak nikdo není oprávněn ztvárňovat historii a tradice Německého řádu jako jeho vlastní, popřípadě si je přivlastňovat. Vedení Německého řádu podnikne právní kroky k ochraně právoplatné legitimity, ať to jsou spolky, skupiny nebo jednotlivé osoby, které Německý řád uzurpují v názvu nebo znacích, stejně tak tyto v písemné nebo elektronické formě neoprávněně užívají, dále pak proti registraci a používání domén, které obsahují pojem "Deutscher Orden", "Teutonic Order", "Ordine Teutonico", "Německý řád" nebo obměn z toho obsahujících, stejně tak v zájmu zachování soukromí a důstojnosti Řádu nebo jeho členů a proti nezákonnému a neoprávněnému použití, publikování nebo distribuci obrazů a obrázků Řádu a jeho členů, a proti těm, kteří se pokusí přivlastnit si jeho historii.

 

Doplňující informace - oficiální komunikační média jsou:
http://deutscher-orden.at   – Německý řád, Rakousko
http://www.deutscher-orden.de   – Německý řád, Německo
http://www.deutscherorden.de   – Familiáři Německého řádu, Německo
http://www.nemeckyrad.cz   – Německý řád, Česká republika
https://www.facebook.com/NemeckyRad   – Německý řád, Česká republika

Jiná média nejsou Německým řádem zřizována a Německý řád žádným způsobem neodpovídá za informace na nich uváděných. Taktéž jakýmkoliv způsobem neodpovídá za pravdivost informací na takových médiích uváděných a zříká se jakékoliv odpovědnosti. Proti takovým médiím bude postupováno dle výše uvedeného vyjádření.

 

Oděv člena Německého řádu:

 profesni clen  sestry

Profesní člen s věčnými sliby

Milosrdné sestry Německého řádu

 

 casne sliby  familiar  cestny rytir
Člen s časnými sliby  Familiář Německého řádu  Čestný rytíř Německého řádu