10
Církevní gymnázium Německého řádu Církevní gymnázium Německého řádu bylo založené v roce 1991 jako škola soukromá (Moravské reálné gymnázium), která poskytuje svým studentům úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Výuka ve všech předmětech se doposud řídí školním vzdělávacím programem Škola plná slunce, který vychází z platného RVP pro gymnázia. Gymnázium je čtyřleté, je určené pro absolventy 9. tříd ZŠ, i osmileté, do kterého se mohou hlásit žáci pátých tříd.
 ddm Dům dětí a mládeže Německého řádu s.r.o. je školské zařízení, jehož prioritním posláním je především osobnostní rozvoj dětí a mládeže v oblasti neformálního vzdělávání. Cílem je uskutečňovat a nabízet zájmové vzdělávání pro děti, žáky a zájemce z řad nejširší veřejnosti.
Církevní konzervatoř Německého řádu Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě vznikla ve školním roce 1999/2000 jako Církevní střední varhanická škola v Opavě. Od počátku svým pojetím navazovala na tradici pražské Varhanické školy. Ve šk. roce 2006/2007 proběhla její transformace na Církevní konzervatoř Opava (dále jen CKO) s možností dalšího navazujícího vyššího odborného vzdělání v 5. a 6. ročníku.

 

nadace

 Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského je zřízen za účelem dosahování obecně prospěšných cílů v České republice a v zahraničí a podpory fyzických a právnických osob sledujících obecně prospěšné cíle v České republice a v zahraničí

logo d1 img 9915 Církevní základní škola Německého řádu vznikla ve školním roce 2020/2021. Škola poskytuje základní vzdělání podle školního vzdělávacího programu Škola pro život, který odpovídá RVP pro základní vzdělávání
logo ddmop dokumenty img 0493 Dům dětí a mládeže Německého řádu Opava vznikl ve školním roce 2020/2021. Prioritním posláním je především osobnostní rozvoj dětí a mládeže v oblasti neformálního vzdělávání. Cílem je uskutečňovat a nabízet zájmové vzdělávání pro děti, žáky a zájemce z řad nejširší veřejnosti.
Expozice Německého řádu

Otevřeno:

Z provozních a technických důvodů dočasně uzavřeno.

Květen - Září: So - Ne 10 - 15 hod.

Po telefonické domluvě v sezóně možné i v týdnu 

telefon: 737 853 456

Prohlédněte si fotografie