17

V neděli 13.května požehnal pomocný biskup Ostavsko-opavské diecéze Mons. Martin David léčivé prameny v Karlově studánce. Oficiálně tím zahájil lázeňskou sezónu v tomto roce. Lázně byly založeny roku 1785 Maxmiliánem II. Františkem , velmistrem Řádu německých rytířů. Německý řád zde provozoval lázeňské služby až do druhé světové války, kdy mu byl majetek uloupen nacistickým Německem a následně i komunistickým režimem. V současné době podniká Německý řád kroky k navrácení svého majetku. V případě navrácení lázní hodlá nadále poskytovat lázeňskou péči široké veřejnosti pacientů ve smyslu svého hesla Pomáhat a Léčit..

 

V Sobotu 28. dubna proběhla na Hradě Bouzově v Kapitulní síni investitura - přijetí nového člena do našeho řádového společenství. Během mše svaté, kterou sloužil J.E. Abt. Bruno Platter OT 65. velmistr Německého řádu, byl přijat mezi familiáře pan Ondřej Podhorný. Slavnosti se účastnila řada hostů jak veřejného tak církevního života. Bylo to již v pořadí čtvrté přijímání nového člena do řádového společenství, jehož byly bouzovské hradní zdi v posledních letech svědkem.

 

Požehnaný velikonoční oktáv a radost ze vzkříšeného Krista přejí bratři, sestry a familiáři Německého řádu.

Číst dál: Velikonoční přání

 


Číst dál: Slavnost Naší milé Paní od Německého domu v JeruzaléměSrdečně zveme na slavnost hlavní patronky našeho řádu - Slavnost Naší milé Paní od Německého domu v Jeruzalémě (slavnost založení Německého řádu).

Sobota 10.2.2018 v 11:00 h., kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále.

Celebrují kněží Německého řádu.

 

  Plakát...

 

 

V neděli 31.12.2017 byla v bouzovské farnosti sloužena zádušní mše svatá za arcivévodu Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka. Mše svatá byla již tradičně sloužena u výročí jeho úmrtí ( † 30. prosince 1954). Arcivévoda Evžen byl velmi výraznou postavou historie Řádu a nesmazatelně se do ní zapsal nejen péčí o historické památky, ale také podporou charitativní a pastorační činnosti bratří a sester Německého řádu.

Po mši svaté, které se účastnila řada hostů a i zástupci Suverénního řádu Maltézských rytířů - Českého velkopřevorství, familiáři Německého řádu rozdávali přítomným čaj s perníčky s iniciály EH (Evžen Habsburský). © Za fotografie děkujeme: Pavel Aligátor Nenkovský.

 

 

Členové Německého řádu srdečně zvou všechny přátele a příznivce na mši svatou slouženou za

Arcivévodu Evžena Habsburského,
velmistra Řádu německých rytířů

obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov
neděle 31. 12. 2017, 9:15hod.

u příležitosti 63. výročí jeho úmrtí.

Číst dál: Pozvánka na mši sv. za velmistra Evžena

 

Číst dál: Pozvánka na Řádový den do Opavy

 

10:30 - pontifikální mše svatá v konkatedrále a proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Hlavním celebrantem bude jeho excelence

Mons. Thdr. Bruno Platter OT,

velmistr a generální opat Německého řádu.

14:30 - návštěva a modlitba u hrobů našich zemřelých sester a bratří německého řádu na městském hřbitově v Opavě.

16:30 - nešpory v německém jazyce v kapli povýšení sv. kříže sester řádu.

NA SETKÁNÍ S VÁMI SE TĚŠÍ BRATŘI, SESTRY A FAMILIÁŘI NĚMECKÉHO ŘÁDU.

Číst dál: „Babičkové“ na Gratias Tibi 2017
Gratias Tibi a studenti CGNR

Letos počtvrté oceňovala nadace Člověk v tísni Cenou Gratias Tibi  mladé lidi, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. Naše čtrnáctičlenná skupina studentů Církevního gymnázia Německého řádu „Babičkové“ byla porotou vybrána mezi laureáty letošního ročníku.  

Je večer 30. května 2017. Jsme tady - v pražském Kině Lucerna. V nádherném sále, „ na jehož pódiu stanuly stovky hvězd!“ a kde možná (kéž by! ale asi ne ...) staneme i my. Před námi - hlavy slavných: brejličkový režisér Jan Hřebejk, atletka Zuzana Hejnová, pod kloboučkem herečka Jitka Schneiderová, kousek dál bývalá předsedkyně Akademie věd Helena Illnerová s ředitelem Člověka v tísni Šimonem Pánkem.

V sále se stmívá a na pódium vystupuje moderátorka Ester Janečková, aby nás provedla  večerem. Za ní postupně přichází významné osobnosti spolu s bývalými politickými vězni komunistického režimu. Zní spousta krásných slov, potlesku i hudby kapely KHOIBA.

A nakonec i zpráva, že jsme svou kategorii středoškoláků nevyhráli...

 ... navenek děláme, jako že nic, ale je nám to líto... Utěšujeme se, jak to jde: i to, že jsme vůbec tady, je přece velký úspěch! ...........  Nebo ne?

Večer plyne dál a známe už i vítěze nově zařazené Ceny O2 za vstřícnou a bezpečnou komunitu. Napětí opadá, cítíme, že už o nic nejde. Zbývá vyhlásit výsledek druhé letošní novinky, Ceny České televize, ve které vítěze vybrali diváci v on-line hlasování. Přichází Milan Fridrich, ředitel programu ČT, a s ním v této chvíli už opravdu neočekávaná věta:

„Vítězem se stal projekt ... Babičkové!“

...? ... Cože? ... COŽE!!! Jupííí! Jsme prostě šťastní. Na pódiu tři z nás přebírají ocenění i s poukazem na cestu do Štrasburku a děkují všem, kteří nás podpořili. My ostatní prožíváme čirou radost, za kterou stojí tiché myší klikání známých i neznámých členů našeho úžasného „fanklubu“.

 

O projektu:

Věková kategorie:  střední škola

Tematické zaměření:  Dobrovolnictví, Mezigenerační spolupráce, Sociální vyloučení, Stáří

Studenti poráží samotu - "adopce" jednotlivých seniorů studenty nižšího i vyššího gymnázia.

V rámci projektu Babičkové si studenti vybírají "své" babičky či dědečky z domova pro seniory Pohoda ve Chvalkovicích v Olomouci. Povídají si, naslouchají, předčítají, hrají si, sdílejí - vyplňují prázdný čas seniorů.

Kdo akci uskutečnil:  Hana Šmirková a Lucie Pokorná (vyučující Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci) a samotní studenti, kteří si po školou organizovaném Dnu dobrovolnictví vyžádali dlouhodobější spolupráci se seniory.

V pondělí 4. září 2017 v 9,00 hodin dopoledne, proběhlo trochu netradiční zahájení školního roku 2017/2018 na Církevním gymnáziu Německého řádu. Zahájení proběhlo v slavnostním duchu na Svatém Kopečku u Olomouce v tamní bazilice minor Navštívení Panny Marie. Pan velmistr Abt. Dr. Bruno Platter OT, který celebroval mši svatou, přijel společně se studenty a pedagogy oslavit 10. výročí založení gymnázia. Jak připomenul ve své homilii, před deseti lety vstupoval Řád i tehdejší pedagogický sbor s notnou dávkou odvahy ale i důvěry v Boha na neznámou zem. Společnou prací se však podařilo vybudovat prestižní instituci, která zdaleka v současné době nestačí pokrývat díky omezené studijní kapacitě poptávku uchazečů o studium.

V závěrečné části pak pan velmistr poděkoval studentům z projektu „Babičkové“ za jejich angažovanost, která vedla k získání ceny České televize „Gratias Tibi“.

Přátelské setkání po mši svaté pokračovalo v ambitech premonstrátského kláštera, kde bylo pro studenty a přítomné připraveno malé pohoštění.

Mezi vzácné hosty patřili:
Biskupsky vikář pro školy olomoucké arcidiecéze P. Petr Bulvas.
Náměstek ministra školství Mgr. Jaroslav Fidrmuc.
Senátor Senátu Parlamentu České Republiky MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
Zastupitel olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínek.
Ředitel Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě MgA. Petr Rajnoha, Ph.D.
Spirituál Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě P. PaedDr. Štefan Bednár OT.
Překládal: P. Ambrož Petr Šámal OPraem.

 

Ve středu 6. září 2017 v 9, 00 hodin dopoledne, v Kapli Povýšení svatého Kříže Kláštera Milosrdných sester Panny Marie v Jeruzalémě, celebroval P. Paed.Dr. Štefan Bednár OT, spirituál školy, za přítomnosti nejen ředitele školy, pedagogů a studentů, ale též familiářů Německého řádu, hostů a dalších přítomných, slavnostní mši svatou, kterou byl oficiálně zahájen nový školní rok 2017/2018.
Text: Tomáš Petr Both FamOT
Foto: Pro Německý řád Milan Pchálek