15

V Sobotu 27.10.2018 přijal ve Vídni v kostele sv. Alžběty kněžské svěcení P. Miroslav Váňa OT. Svou kněžskou službu bude vykonávat v řádové nemocnici ve Friesachu (Rakousko).

Foto: kathbild.at / Franz Josef Rupprecht

 

Číst dál: P. Frank Bayard OT zvolen 66. velmistrem Německého řáduMezi pondělím 20. srpna a pátkem 24. srpna se v sídle velmistra Německého řádu ve Vídni konala generální kapitula Německého řádu, jejímž hlavním úkolem bylo zvolit nové vedení řádu.
Hlavní pozornost se tedy soustředila na středu 22.8., kdy proběhla volba nového velmistra. Současný generální opat a velmistr Bruno Platter OT se po 18 letech a třech funkčních období v úřadu vzdal z důvodu věku znovuzvolení

Číst dál: P. Frank Bayard OT zvolen 66. velmistrem Německého řádu

 a předal úřad do mladších rukou.

Den byl zahájen mší svatou k Duchu svatému za dobrou volbu. Po ní se v Rytířském sále, kde kapitula po celou dobu zasedala, vzdal velmistr Bruno Plater úřadu a slavnostně odložil jeho vnější znaky – plášť, kříž a prsten. Po té započala vlastní volba. Z ní vzešel jako nový 66. velmistr Německého řádu P. MMag. Dipl.-Bw. Frank Bayard, MBA.

Dalším bodem pořadu byla volba nové generální asistentky sester Německého řádu. Současná generální asistentka sr. Marie Regína se po 12 letech taktéž z důvodu věku vzdala úřadu. Jako nová asistentka byla zvolena Sr. Maria Franziska Meierová OT.Oba byli ve večerních hodinách při slavnostních nešporách uvedeni do úřadu. Slavnostní uvedení do úřadu doprovodily zvony ve všech řádových farnostech ve všech provinciích.
Na závěr dne následovalo přijetí u rakouského nuncia ve Vídni.

Lubomír Macek FamOT

 

 

Od 20. srpna se koná generální kapitulka Německého řádu v sídle velmistra ve Vídni. Delegáti z řad bratří, sester a familiářů ze šesti zemí se shromažďují každých šest let, aby vybali nové přesdtavené, Budou předneseny výroční zprávy  a prodiskutují se aktuální otázky, současné aktivity a budoucnost Řádu..

Zvláštní pozornost bude věnována středě 22. srpna, kdy se bude konat volba nového velmistra. Generální opat Bruno Platter, 65. velmistr Německého řádu, už nebude k dispozici pro znovuzvolení. Po třech funkčních obdobích a osmnácti letech jako velmistr a generální opat chtěl, aby se vedení řádu vložilo do mladších rukou.

Dále poprosil aby se členové Řádu ve svých farnostech účastnili modliteb k Duchu svatému za dobrou volbu nových představených. Ve středu v 18:00 hodin se pak rozezní všechny zvony v řádových kostelých, aby po úspěšné volbě nového velmistra, jej doprovodili při uvedení do úřadu.

 

25.6.2018

V tomto týdnu se Otec Norbert rozloučil se svými farnostmi v konickém děkanátu. Od července je přeložen do Opavy, kde začne působit v příštím týdnu.

 

V neděli 13.května požehnal pomocný biskup Ostavsko-opavské diecéze Mons. Martin David léčivé prameny v Karlově studánce. Oficiálně tím zahájil lázeňskou sezónu v tomto roce. Lázně byly založeny roku 1785 Maxmiliánem II. Františkem , velmistrem Řádu německých rytířů. Německý řád zde provozoval lázeňské služby až do druhé světové války, kdy mu byl majetek uloupen nacistickým Německem a následně i komunistickým režimem. V současné době podniká Německý řád kroky k navrácení svého majetku. V případě navrácení lázní hodlá nadále poskytovat lázeňskou péči široké veřejnosti pacientů ve smyslu svého hesla Pomáhat a Léčit..

 

V Sobotu 28. dubna proběhla na Hradě Bouzově v Kapitulní síni investitura - přijetí nového člena do našeho řádového společenství. Během mše svaté, kterou sloužil J.E. Abt. Bruno Platter OT 65. velmistr Německého řádu, byl přijat mezi familiáře pan Ondřej Podhorný. Slavnosti se účastnila řada hostů jak veřejného tak církevního života. Bylo to již v pořadí čtvrté přijímání nového člena do řádového společenství, jehož byly bouzovské hradní zdi v posledních letech svědkem.

 

Požehnaný velikonoční oktáv a radost ze vzkříšeného Krista přejí bratři, sestry a familiáři Německého řádu.

Číst dál: Velikonoční přání

 


Číst dál: Slavnost Naší milé Paní od Německého domu v JeruzaléměSrdečně zveme na slavnost hlavní patronky našeho řádu - Slavnost Naší milé Paní od Německého domu v Jeruzalémě (slavnost založení Německého řádu).

Sobota 10.2.2018 v 11:00 h., kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále.

Celebrují kněží Německého řádu.

 

  Plakát...

 

 

V neděli 31.12.2017 byla v bouzovské farnosti sloužena zádušní mše svatá za arcivévodu Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka. Mše svatá byla již tradičně sloužena u výročí jeho úmrtí ( † 30. prosince 1954). Arcivévoda Evžen byl velmi výraznou postavou historie Řádu a nesmazatelně se do ní zapsal nejen péčí o historické památky, ale také podporou charitativní a pastorační činnosti bratří a sester Německého řádu.

Po mši svaté, které se účastnila řada hostů a i zástupci Suverénního řádu Maltézských rytířů - Českého velkopřevorství, familiáři Německého řádu rozdávali přítomným čaj s perníčky s iniciály EH (Evžen Habsburský). © Za fotografie děkujeme: Pavel Aligátor Nenkovský.

 

 

Členové Německého řádu srdečně zvou všechny přátele a příznivce na mši svatou slouženou za

Arcivévodu Evžena Habsburského,
velmistra Řádu německých rytířů

obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov
neděle 31. 12. 2017, 9:15hod.

u příležitosti 63. výročí jeho úmrtí.

Číst dál: Pozvánka na mši sv. za velmistra Evžena

 

Číst dál: Pozvánka na Řádový den do Opavy

 

10:30 - pontifikální mše svatá v konkatedrále a proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Hlavním celebrantem bude jeho excelence

Mons. Thdr. Bruno Platter OT,

velmistr a generální opat Německého řádu.

14:30 - návštěva a modlitba u hrobů našich zemřelých sester a bratří německého řádu na městském hřbitově v Opavě.

16:30 - nešpory v německém jazyce v kapli povýšení sv. kříže sester řádu.

NA SETKÁNÍ S VÁMI SE TĚŠÍ BRATŘI, SESTRY A FAMILIÁŘI NĚMECKÉHO ŘÁDU.