19

1. Má Řád německých rytířů nárok na pohádkový hrad Bouzov?

Skóre:

0.73

Název:

Má Řád německých rytířů nárok na pohádkový hrad Bouzov?

Zdroj:

prvnizpravy.cz

Datum:

14.11.2013

Zpracováno:

15.11.2013 04:44:01

Číslo:

318

Rubrika:

zprávy

Odkaz:

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ma-rad-nemeckych-rytiru-narok-na-pohadko...

Jazyk:

cz

Oblast:

Internet - Zpravodajství

Zkratka oblasti:

YZ

Zkratka zdroje:

YZJ5

Identifikace:

YZJ520131114010073

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

Řád (9), německých (7), rytířů (7), Německý (3), Řádem (2), Německým

Sice Řád německých rytířů neuzavřel se státem smlouvu, ale je součástí římsko-katolické církve a tak jsou "schovaní" pod smlouvu, kterou podepsal kardinál Duka se státem.


Řád německých rytířů vznesl nárok na hrady Bouzov a Sovinec, lázně Karlovu Studánku, další nemovitosti v Opavě a pozemky o ploše 13,5 tisíc hektarů.

Vikář Velmistra řádu Metoděj Hofman o úmyslu řádu požádat o nemovitosti a pozemky již hovořil začátkem listopadu, neboť Státní pozemkový úřad potvrdil přijetí jejich výzvy, kterou prozkoumá a posoudí v takzvaném správním řízení. Problém je ale v tom, že třeba některé pozemky a lesy již vlastní obec.

Vikář Hofman ovšem k tomu v pořadu ČT Události, komentáře zdůraznil, že v paragrafech (zákona o majetkovém vyrovnání) se jedná o věci, které mají být vydány, pokud stát nezajistil právní ochranu majiteli těchto věcí, anebo věci, u kterých bylo započato řízení, které díky komunistické svévoli nemohlo být dokončeno. "A to je náš případ," poznamenal Hofman v České televizi.

Rozsudek olomouckého soudu odmítáme
Zároveň odmítl rozhodnutí olomouckého okresního soudu. Ten totiž v roce 2006 rozhodl, že na majetek nemá řád právo z důvodu, že současný Německý řád, který žádal o Bouzov, není právním nástupcem původního řádu. Podle názoru soudkyně Hany Šimkové totiž Řád německých rytířů fakticky zanikl v padesátých letech minulého století.

Tento názor soudu ovšem vikář Hofman nepřijímá. O tomto má prý rozhodovat Svatý stolec. "Paní soudkyně Šimková nemůže rozhodovat o tom, zda byl zrušen nějaký subjekt bez toho, že by to prohlásil Svatý stolec, anebo, že by to prohlásil nějaký jiný církevní orgán, kupříkladu třeba Česká biskupská konference, která k tomu má oprávnění," zdůraznil Hofman s tím, že soud tedy nemá pravomoc řád "rušit".

S tím ovšem v Událostech, komentářích nesouhlasil první náměstek ministra kultury František Mikeš. "Rozsudek soudu je součástí právního řádu," poznamenal náměstek, i když na druhou stranu uznal, že není zcela jednoznačné, zda Německý řád na majetek má, nebo nemá nárok, třebaže není totožný s tehdejším Řádem německých rytířů.

Pravdou je, že změna názvu není zadokumentována v evidenci státu. Církve i řády si své statusové otázky řešily samy. Stát se o to nestaral. Rozsudek olomouckého soudu je ale součástí právního pořádku," zdůraznil Mikeš s tím, že navíc byl diskutovaný majetek řádu zkonfiskován na základě Benešových dekretů, což je druhý moment, podle něhož pak řád také nemá na majetek nárok.

Benešovy dekrety
"Je zřejmé, a my si na tom trváme, že tento majetek byl zkonfiskován prostřednictvím Benešových dekretů, a tudíž podle zákona 428 z roku 2012 němečtí rytíři na ten majetek nárok nemají," zmínil Mikeš.

"My to necháme posoudit jednotlivé kompetentní orgány, protože jestliže hovoříme o hranici 25. únor 1948, tak tuto hranici řád rozhodně neprolamuje," namítl ovšem na to vikář a zdůraznil, že problém s Německým řádem existoval již za ministra kultury Pavla Dostála (ČSSD), ale i v době Nečasovy vlády, kdy se někteří také obávali prolomení Benešových dekretů.

"Německý řád ovšem byl zahrnut do restitucí již v roce 1997 a byl zahrnut do restitučního zákona i v roce 2008. Až teprve z nám neznámého důvodu za ministra Bessera byl řád najednou vyškrtáván z toho zákona, a to na nátlak některých politických subjektů. Pro nás to je naprosto nepochopitelné," rozlítil se vikář.

Náměstek Ministerstva kultury ovšem na to klidně zopakoval, že majetku byli Němečtí rytíři zbaveni Benešovými dekrety a ty jsou neprolomitelnou podmínkou nynějšího restitučního zákona.

"Jestli se cítí Němečtí rytíři opravdovými vlastníky, a pokud jim bylo ukřivděno, tak se mohou obrátit na soudy, aby rozhodly, a to i na základě rozhodnutí Ústavního soudu z roku 1996," dodal Mikeš s vysvětlením, že Ústavní soud v roce 1996 vydal usnesení o takzvaném spravedlivém procesu a řekl, že je třeba pokračovat v zahájených procesech do jejich zákonného ukončení.

Co bude církev s navráceným majetkem dělat?

Koníček: Řád německých rytířů není oprávněnou osobou
Celou debatu v Událostech, komentářích sledoval poslanec za KSČM Vladimír Koníček, který měl otázku církevních restitucí v gesci coby zákonodárce v minulém volebním období. "Řád německých rytířů není podle zákona oprávněnou osobou, což vlastně v televizi náměstek Mikeš podle mne vysvětlil dostatečně. Jedná se tady jak o nástupnictví, tak i o to, co bylo zabráno podle Benešových dekretů," shrnul pro ParlamentníListy.cz Koníček dva problémy.

"Věřím, že Lesy ČR a Pozemkový úřad tento nárok řádu odmítnou a jak říkal pan vikář Hofman, ukáže se až u soudu. Podle mne ale oni zkouší, zda se jim třeba nepovede se svézt s těmi, na které se zákon vztahuje," poznamenal Koníček a zdůraznil, že k výše uvedeným dvěma problémům se řadí ještě další.

"S řády žádná smlouva se státem (na základě restitučního zákona) podepisována sice nebyla, jenže Řád německých rytířů je součástí římsko-katolické církve. Oni jsou tedy pod tou smlouvou, kterou podepsal kardinál Duka, schovaní," vysvětlil.

Situace je podle něj o to složitější, že některé pozemky nyní vlastní krajský úřad, tedy kraj. "A v zákoně je pak přímo uvedeno, že za to dostávají náhradu," uvedl poslanec.

"I když je podle zákona jasně řečeno, že nemohou výše zmíněné dostat, když je to ve vlastnictví kraje nebo obce, stejně o to žádají. To mne utvrzuje v domněnce, že to prostě jenom zkoušejí," zmínil dále komunistický poslanec. Míní, že se bude objevovat více sporných případů v žádostech o majetky.

"Nevím, kolik bude právnických osob, které si budou dělat nárok na něco, a bude na posouzení Pozemkového úřadu a Lesů ČR, jestli uznají, že jsou nástupnickou osobou. Já osobně ale tady očekávám, že s tím budou velké problémy," varoval Koníček.

Choděra: Církve by uspěly ve sporu o majetek ve Štrasburku

(rp,Olga Böhmová,foto:arch.)

URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ma-rad-nemeckych-rytiru-narok-na-pohadkovy-hrad-bouzov/

 2. Statný prelát se v televizi domáhal dvou hradů. Poslanec nám vysvětlil jeho fintu s kardinálem

Skóre:

0.73

Název:

Statný prelát se v televizi domáhal dvou hradů. Poslanec nám vysvětlil jeho fintu s kardinálem

Zdroj:

parlamentnilisty.cz

Datum:

14.11.2013

Zpracováno:

15.11.2013 04:43:40

Číslo:

318

Rubrika:

Zprávy

Autor:

Olga Böhmová

Odkaz:

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1387&clanek=293409

Jazyk:

cz

Oblast:

Internet - Zpravodajství

Zkratka oblasti:

YZ

Zkratka zdroje:

YZH5

Identifikace:

YZH520131114010098

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

Řád (9), německých (7), rytířů (7), Německý (3), Řádem (2), Německým

Podle poslance z KSČM Vladimíra Koníčka sice nemá Řád německých rytířů nárok na pozemky, lesy a ani na hrad Bouzov proto, že byl konfiskován prostřednictvím Benešových dekretů, ale také proto, že současný řád není právním nástupcem původního řádu. Přesto je tu problém. Řád německých rytířů je totiž součástí římsko-katolické církve. "A oni jsou tak pod smlouvou, kterou podepsal kardinál Duka se státem, schovaní," uvedl Koníček pro ParlamentníListy.cz.

Řád německých rytířů zažádal v rámci církevních restitucí o vydání zhruba 13 500 hektarů pozemků a budov. Dokonce chce zpátky i hrady Bouzov a Sovinec nebo lázně Karlova Studánka. Vikář Velmistra řádu Metoděj Hofman o úmyslu řádu požádat o nemovitosti a pozemky již hovořil začátkem listopadu, neboť Státní pozemkový úřad potvrdil přijetí jejich výzvy, kterou prozkoumá a posoudí v takzvaném správním řízení. Problém je ale v tom, že třeba některé pozemky a lesy již vlastní obec.

Vikář Hofman ovšem k tomu v pořadu ČT Události, komentáře zdůraznil, že v paragrafech (zákona o majetkovém vyrovnání) se jedná o věci, které mají být vydány, pokud stát nezajistil právní ochranu majiteli těchto věcí, anebo věci, u kterých bylo započato řízení, které díky komunistické svévoli nemohlo být dokončeno. "A to je náš případ," poznamenal Hofman v České televizi.

Zároveň odmítl rozhodnutí olomouckého okresního soudu. Ten totiž v roce 2006 rozhodl, že na majetek nemá řád právo z důvodu, že současný Německý řád, který žádal o Bouzov, není právním nástupcem původního řádu. Podle názoru soudkyně Hany Šimkové totiž Řád německých rytířů fakticky zanikl v padesátých letech minulého století.

Vikář: Měl o tom rozhodnout Svatý stolec

Tento názor soudu ovšem vikář Hofman nepřijímá. O tomto má prý rozhodovat Svatý stolec. "Paní soudkyně Šimková nemůže rozhodovat o tom, zda byl zrušen nějaký subjekt bez toho, že by to prohlásil Svatý stolec, anebo, že by to prohlásil nějaký jiný církevní orgán, kupříkladu třeba Česká biskupská konference, která k tomu má oprávnění," zdůraznil Hofman s tím, že soud tedy nemá pravomoc řád "rušit".

S tím ovšem v Událostech, komentářích nesouhlasil první náměstek ministra kultury František Mikeš. "Rozsudek soudu je součástí právního řádu," poznamenal náměstek, i když na druhou stranu uznal, že není zcela jednoznačné, zda Německý řád na majetek má, nebo nemá nárok, třebaže není totožný s tehdejším Řádem německých rytířů.

Náměstek: Rozsudek olomouckého soudu je součástí právního pořádku

"To není úplně jednoduchá otázka. Pravdou je, že změna názvu není zadokumentována v evidenci státu. Církve i řády si své statusové otázky řešily samy. Stát se o to nestaral. Rozsudek olomouckého soudu je ale součástí právního pořádku," zdůraznil Mikeš s tím, že navíc byl diskutovaný majetek řádu zkonfiskován na základě Benešových dekretů, což je druhý moment, podle něhož pak řád také nemá na majetek nárok.

"Je zřejmé, a my si na tom trváme, že tento majetek byl zkonfiskován prostřednictvím Benešových dekretů, a tudíž podle zákona 428 z roku 2012 němečtí rytíři na ten majetek nárok nemají," zmínil Mikeš.

"My to necháme posoudit jednotlivé kompetentní orány, protože jestliže hovoříme o hranici 25. únor 1948, tak tuto hranici řád rozhodně neprolamuje," namítl ovšem na to vikář a zdůraznil, že problém s Německým řádem existoval již za ministra kultury Pavla Dostála (ČSSD), ale i v době Nečasovy vlády, kdy se někteří také obávali prolomení Benešových dekretů.

Byli jsme vyškrtáváni ze zákona

"Německý řád ovšem byl zahrnut do restitucí již v roce 1997 a byl zahrnut do restitučního zákona i v roce 2008. Až teprve z nám neznámého důvodu za ministra Bessera byl řád najednou vyškrtáván z toho zákona, a to na nátlak některých politických subjektů. Pro nás to je naprosto nepochopitelné," rozlítil se vikář.

Náměstek Ministerstva kultury ovšem na to klidně zopakoval, že majetku byli Němečtí rytíři zbaveni Benešovými dekrety a ty jsou neprolomitelnou podmínkou nynějšího restitučního zákona.

"Jestli se cítí Němečtí rytíři opravdovými vlastníky, a pokud jim bylo ukřivděno, tak se mohou obrátit na soudy, aby rozhodly, a to i na základě rozhodnutí Ústavního soudu z roku 1996," dodal Mikeš s vysvětlením, že Ústavní soud v roce 1996 vydal usnesení o takzvaném spravedlivém procesu a řekl, že je třeba pokračovat v zahájených procesech do jejich zákonného ukončení.

Hofman na to přitakal, že řád tak učiní.

Náměstek to vysvětlil dostatečně...

Celou debatu v Událostech, komentářích sledoval poslanec za KSČM Vladimír Koníček, který měl otázku církevních restitucí v gesci coby zákonodárce v minulém volebním období. "Řád německých rytířů není podle zákona oprávněnou osobou, což vlastně v televizi náměstek Mikeš podle mne vysvětlil dostatečně. Jedná se tady jak o nástupnictví, tak i o to, co bylo zabráno podle Benešových dekretů," shrnul pro ParlamentníListy.cz Koníček dva problémy.

"Věřím, že Lesy ČR a Pozemkový úřad tento nárok řádu odmítnou a jak říkal pan vikář Hofman, ukáže se až u soudu. Podle mne ale oni zkouší, zda se jim třeba nepovede se svézt s těmi, na které se zákon vztahuje," poznamenal Koníček a zdůraznil, že k výše uvedeným dvěma problémům se řadí ještě další.

"S řády žádná smlouva se státem (na základě restitučního zákona) podepisována sice nebyla, jenže Řád německých rytířů je součástí římsko-katolické církve. Oni jsou tedy pod tou smlouvou, kterou podepsal kardinál Duka, schovaní," vysvětlil.

Situace je podle něj o to složitější, že některé pozemky nyní vlastní krajský úřad, tedy kraj. "A v zákoně je pak přímo uvedeno, že za to dostávají náhradu," uvedl poslanec.

Jen to zkouší a zkouší

"I když je podle zákona jasně řečeno, že nemohou výše zmíněné dostat, když je to ve vlastnictví kraje nebo obce, stejně o to žádají. To mne utvrzuje v domněnce, že to prostě jenom zkoušejí," zmínil dále komunistický poslanec. Míní, že se bude objevovat více sporných případů v žádostech o majetky.

"Nevím, kolik bude právnických osob, které si budou dělat nárok na něco, a bude na posouzení Pozemkového úřadu a Lesů ČR, jestli uznají, že jsou nástupnickou osobou. Já osobně ale tady očekávám, že s tím budou velké problémy," varoval Koníček.

Na Slovensku museli přijmout novelu zákona

Podobnou fází si ovšem prý již prošli na Slovensku, kde za tři, čtyři roky po nabytí zákona museli přijmout novelu zákona o vyrovnání, kde se upřesňovalo, které osoby jsou oprávněné. "My se možná také dostaneme do této fáze, kdy se bude přijímat novela zákona, i když prozatím se jí všichni brání, ale já věřím, že bude," pronesl.

Zároveň s tím se údajně dá i čekat, že bude hodně soudních sporů o sporné majetky. "V případě pochybností je totiž v zákoně uvedeno, že se raději nebude vydávat. Proto většina takových případů skončí u soudu," doplnil Koníček, jehož strana KSČM chce v Poslanecké sněmovně prosadit nejenom referendum na církevní restituce, ale i omezit rozsah vydávaného majetku a otevřít otázku finančního, tedy peněžitého plnění.

"Prozatím je to předčasné hodnotit," dodal Koníček na otázku ParlamentníchListů,cz, zda nakonec zůstane KSČM jedinou stranou ve sněmovně, která bude chtít otázku restitucí znovu otevřít. Spekuluje se totiž, že ČSSD v zájmu utvoření vládní koalice s hnutím ANO a KDU-ČSL možná od restitucí nakonec couvne.

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1387&clanek=293409

 


 


3. Žádost německých rytířů o vrácení majetku zamotala hlavu mnoha lidem. I v Opavě

Skóre:

0.71

Název:

Žádost německých rytířů o vrácení majetku zamotala hlavu mnoha lidem. I v Opavě

Zdroj:

zpravy.rozhlas.cz

Datum:

14.11.2013

Zpracováno:

15.11.2013 04:40:42

Číslo:

318

Rubrika:

regiony

Autor:

Martin Knitl

Odkaz:

http://www.rozhlas.cz/_zprava/1281140

Jazyk:

cz

Oblast:

Internet - Zpravodajství

Zkratka oblasti:

YZ

Zkratka zdroje:

YZ3G

Identifikace:

YZ3G20131114010075

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

Řádu (5), německých (3), rytířů (3), německého (2)

Žádost Řádu německých rytířů o vrácení majetku v rámci církevních restitucí spustila vlnu pátrání a ředitelé mnoha organizací se změnili v amatérské historiky. Řád chce získat zpátky nejen tisíce hektarů pozemků, ale taky budovy, které jsou už desítky let obsazené. A nejde jenom o hrady nebo třeba lázně Karlova Studánka. Restituce může výrazně zasáhnout například do centra Opavy.

Jedním z nejhezčích míst v historickém centru Opavy je Rybí trh. Jeho dominantou je mimo jiné kaple svaté Alžběty, komenda Řádu německých rytířů, jak je napsané na ceduli. A o kousek dál je na fasádě vidět znak německých rytířů. Je to budova dětského domova."Na dětský domov byla dokonce podána žaloba o navrácení budovy zpět do majetku německých rytířů, v roce 2008 však samotný řád tuto žalobu stáhl," připomíná ředitel domova Milan Škrabal, kterého nároky Řádu německých rytířů provází už roky. Sám zkoumá minulost všech domů v okolí."Budova dětského domova je majetkem Moravskoslezského kraje, který jediný může podávat odpovědné, fundované informace," říká ředitel.Později se dozvídáme, že takzvaná část konventu v Opavě, uvedená na seznamu požadovaného majetku, je právě tento dětský domov. A další položka - velmistrovský dům - je detašované sídlo památkového ústavu o kousek dál. Národní památkový ústav se ale na stěhování nechystá. Čeká se, co bude dál.Velmistr německého řádu Bruno Platter už před čtyřmi lety v Opavě jasně vzkázal, že se řád vrácení majetku nevzdává a chce v těchto budovách obnovit péči o nemohoucí a nemocné. To by ale znamenalo stěhování mnoha organizací, které zřizuje i Moravskoslezský kraj.Podle mluvčí kraje Petry Špornové není možné zasahovat. "Povinnou osobou, u níž mohou uplatňovat nárok na vydání majetku, může být v tomto případě pouze stát, a nikoliv kraj nebo obec," upozorňuje mluvčí kraje.Výpověď dostalo i zastupitelstvoOpavský Rybí trh je zájmem německého řádu doslova prošpikovaný. I proto, že tady má svou vlastní a fungující Církevní konzervatoř. Je toho v poslední době nějak moc, zní z opavské radnice. Vracet se bude možná i sál Minoritského kláštera a město ruší všechny nasmlouvané kulturní akce. Výpověď dostalo dokonce i zastupitelstvo, prozrazuje náměstek primátora Dalibor Halátek z SOS pro Opavu."Je taková jakoby nejistota, kde se jako zastupitelstvo sejdeme po Novém roce. Je to možná nostalgie z toho, že se musí opustit ten Minorit, ale věřím tomu, že poté, co se restituční nároky nějakým způsobem vyřeší, se zastupitelstvo do Minoritu zase vrátí," říká Halátek.Němečtí rytíři žádají vrátit zabavený majetek, pozemky i Bouzov či SovinecČSSD chce znovu jednat s církvemi o restitucích. Sobotka už je požádal o schůzku Průtahy kolem církevních restitucí dělají těžkou hlavu i provozovatelům skiareálůZeman považuje některé požadavky církve za neoprávněné a v rozporu s dohodouCírkvi mají podle kardinála Duky zůstat jen ty hradní budovy, které používá

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1281140

 


 


4. Žádost Řádu německých rytířů o vrácení majetku spustila vlnu pátrání po minulosti

Skóre:

0.72

Název:

Žádost Řádu německých rytířů o vrácení majetku spustila vlnu pátrání po minulosti

Zdroj:

ČRo - Ostrava

Datum:

14.11.2013

Relace:

Události regionu

Pořadí:

1

Zpracováno:

15.11.2013 04:10:57

Moderátor:

Monika HORSÁKOVÁ

Hosté:

Martin KNITL, Milan ŠKRABAL, Petra ŠPORNOVÁ

Jazyk:

cz

Oblast:

Regionální rozhlas

Zkratka oblasti:

RR

Zkratka zdroje:

RRRE

Identifikace:

RRRE20131114010000

Rozsah:

00:01:57

Čas vysílání:

17:00:52

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

Řádu (5), německých (3), rytířů (3), Německého (2)

Monika HORSÁKOVÁ, moderátorka:
Žádost Řádu německých rytířů o vrácení majetku v rámci církevních restitucí spustila vlnu pátrání po minulosti. Řád chce totiž získat zpátky nejen tisíce hektarů pozemků, ale také budovy, které jsou už desítky let obsazené. Nejde přitom jen o hrady nebo lázně Karlova Studánka. Jak dodává Martin Knitl, restituce může výrazně zasáhnout centrum Opavy.

Martin KNITL, redaktor:
Jsem na Rybím trhu, je to jedno z nejhezčích míst v historickém centru Opavy. Dominantou je mimo jiné kaple svaté Alžběty, komenda Řádu německých rytířů, je to tady napsáno i na ceduli. A o kousek dál vidím na fasádě znak Německých rytířů. Je to dětský domov.

Milan ŠKRABAL, ředitel dětského domova:
Byla dokonce na dětský domov podána žaloba o navrácení této budovy zpět do majetku Německých rytířů. V roce 2008 však samotný řád tuto žalobu stáhl.

Martin KNITL, redaktor:
Ředitele domova Milana Škrabala jsem nepřekvapil. Nároky Řádu německých rytířů ho provází už roky. Sám zkoumá minulost všech domů v okolí.

Milan ŠKRABAL, ředitel dětského domova:
Budova dětského domova je majetkem Moravskoslezského kraje, který jediný může podávat informace.

Martin KNITL, redaktor:
Později se dozvídáme, že takzvaná část konventu v Opavě, uvedená na seznamu požadovaného majetku je právě tento dětský domov. To jsou slova velmistra Německého řádu Bruno Plattera, natočená v Opavě před 4 lety. Už tehdy jasně vzkázal, že se řád vrácení majetku nevzdává. A chce v těchto budovách obnovit péči o nemohoucí a nemocné. To by ale znamenalo stěhování mnoha organizací, které zřizuje i Moravskoslezský kraj. Podle mluvčí kraje Petry Špornové není možné zasahovat.

Petra ŠPORNOVÁ, mluvčí kraje:
Povinnou osobou, u níž mohou uplatňovat nárok na vydání majetku, může být v tomto případě pouze stát a nikoli tedy kraj nebo obec.

Martin KNITL, redaktor:
I když zatím není jisté vůbec nic, žádost Německého řádu spustila aspoň tady v Opavě velkou vlnu zatím spíše opatrné nejistoty. Z Opavy Martin Knitl.


 


5. Restituční požadavky Německého řádu

Skóre:

0.67

Název:

Restituční požadavky Německého řádu

Zdroj:

ČT 24

Datum:

14.11.2013

Relace:

Zprávy 9:30

Pořadí:

3

Zpracováno:

15.11.2013 04:09:01

Moderátor:

Jan ZIKA

Hosté:

Metoděj HOFMAN, František MIKEŠ

Jazyk:

cz

Oblast:

Televize

Zkratka oblasti:

TV

Zkratka zdroje:

TVT8

Identifikace:

TVT820131114100002

Rozsah:

00:00:53

Čas vysílání:

09:31:11

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

řád (2), Německý, německých, rytířů

Jan ZIKA, moderátor:
Německý řád žádá o vrácení pozemků a nemovitostí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Jsou mezi nimi třeba hrady Bouzov a Sovinec. Majetek zabral stát v roce 1946 na základě Benešových dekretů. Řád ale tvrdí, že Nejvyšší správní soud rozhodnutí ještě před 25. únorem 48 zrušil.

Metoděj HOFMAN, vikář velmistra řádu:
Tento spis byl několikrát doručen Ministerstvu zemědělství. A jestliže alespoň jedna strana dostala ten spis do ruky, tak je pro ni vlastně usnesení tohoto správního soudu závazné.

František MIKEŠ, 1. náměstek ministra kultury:
Bohužel pro řád německých rytířů se na to nedívá stát stejně. Stát vychází nebo respektive tvůrci zákona a zákon sám vychází z toho, že tento majetek byl nebo tohoto majetku byli němečtí rytíři zbaveni Benešovými dekrety.


 


6. Restituční požadavky německého řádu

Skóre:

0.67

Název:

Restituční požadavky německého řádu

Zdroj:

ČT 24

Datum:

14.11.2013

Relace:

Zprávy 06:30

Pořadí:

2

Zpracováno:

15.11.2013 04:08:32

Moderátor:

Jan ZIKA

Hosté:

Metoděj HOFMAN, František MIKEŠ

Jazyk:

cz

Oblast:

Televize

Zkratka oblasti:

TV

Zkratka zdroje:

TVT8

Identifikace:

TVT820131114030001

Rozsah:

00:00:52

Čas vysílání:

06:31:06

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

řád (2), Německý, německých, rytířů

Jan ZIKA, moderátor:
Německý řád žádá o vrácení pozemků a nemovitostí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Jsou mezi nimi třeba hrady Bouzov a Sovinec. Majetek zabral stát v roce 1946 na základě Benešových dekretů. Řád ale tvrdí, že Nejvyšší správní soud rozhodnutí ještě před 25. únorem 48 zrušil.

Metoděj HOFMAN, vikář velmistra řádu:
Tento spis byl několikrát doručen Ministerstvu zemědělství. A jestliže alespoň jedna strana dostala ten spis do ruky, tak je pro ni vlastně usnesení tohoto správního soudu závazné.

František MIKEŠ, 1. náměstek ministra kultury:
Bohužel pro řád německých rytířů se na to nedívá stát stejně. Stát vychází nebo respektive tvůrci zákona a zákon sám vychází z toho, že tento majetek byl nebo tohoto majetku byli němečtí rytíři zbaveni Benešovými dekrety.


 


7. Šéf KSČM Filip: Volby ukázaly, že lidé odmítají církevní restituce

Skóre:

0.46

Název:

Šéf KSČM Filip: Volby ukázaly, že lidé odmítají církevní restituce

Zdroj:

deník.cz - zprávy

Datum:

14.11.2013

Zpracováno:

14.11.2013 22:50:45

Odkaz:

http://www.denik.cz/z_domova/sef-kscm-filip-volby-ukazaly-ze-lide-odmitaji-cirke...

Jazyk:

cz

Oblast:

WWW - Domácí zprávy

Zkratka oblasti:

WD

Zkratka zdroje:

WD_D

Identifikace:

WD_D20131114230008

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

Řád (2), německých (2), rytířů (2)

http://www.denik.cz/z_domova/sef-kscm-filip-volby-ukazaly-ze-lide-odmitaji-cirkevni-restituce-20131114.html

KSČM Filip: Volby ukázaly, že lidé odmítají církevní restituce Předseda KSČM Vojtěch Filip. Předseda KSČM Vojtěch Filip. Autor: DENÍK/Martin Divíšek včera 21:35 Lány - Výsledek voleb ukazuje, že lidé nepřijali schválenou podobu církevních restitucí. Po jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech to novinářům řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. KDU-ČSL by podle něj neměla trvat na tom, aby majetkové vyrovnání státu s církvemi platilo v současné podobě. Filip prý Zemanovi sdělil svůj názor na podobu rodící se vládní koalice ve složení ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Lidovci, kteří podporují zachování církevních restitucí, se podle něj staví proti výsledku voleb. Komunisté jsou tedy proti jejich zapojení do vlády, pokud KDU-ČSL svůj postoj nepřehodnotí. „Tady je podle mého soudu nutné, aby KDU-ČSL, která se nepodílela na přijetí zákona o církevních restitucích, netrvala na jeho platnosti," řekl novinářům Filip. „Pokud má dojít k nějaké změně smluv, tak je nutné, aby s ní souhlasily obě smluvní strany," řekl dnes předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Přivítal proto, že předseda ČSSD Bohuslav Sobotka chce o případných změnách v podobě restitucí jednat se zástupci církví a náboženských společností. Do pozice Pokud budou lidovci součástí vládní koalice, bude se KSČM stavět do opozice. „V jiných formátech samozřejmě můžeme pomoci prosazovat ty zákony, které jsou v souladu s naším volebním programem," uvedl Filip. Zákon o církevních restitucích je podle předsedy KSČM nutné nejen zrušit, ale i nahradit jinou normou. „Způsobem, který by byl akceptovatelný pro většinu české společnosti, nikoli jenom pro klér," dodal Filip. Zeman předsedovi komunistů řekl, že je připraven přijmout ke společné schůzce předsedy všech parlamentních stran, pokud ho o to požádají. Je mu prý jedno, zda s nimi bude hovořit individuálně, nebo na jednom velkém společném mítinku. Zeman se zotavuje ze zranění Již před zahájením jednání se Zemanem Filip novinářům řekl, že se ochotně ujme role místopředsedy Poslanecké sněmovny, pokud do ní bude navržen stranickými orgány. Zeman úřaduje na prezidentském zámku v Lánech kvůli svému zdravotnímu stavu. Zotavuje se ze zranění kolena. Ve středu přijal předsedu ČSSD Sobotku. Lídra sociální demokracie ujistil, že ho příští týden pověří jednáním o sestavení vlády. Filip dnes řekl, že Zeman ve čtvrtek Sobotku opravdu pověří. Předseda ČSSD ve středu řekl, že by nová vláda mohla být sestavena do konce roku. Autor: ČTK

 

Čtěte více na: http://www.denik.cz/z_domova/sef-kscm-filip-volby-ukazaly-ze-lide-odmitaji-cirkevni-restituce-20131114.html

 

 8. Má Řád německých rytířů nárok na pohádkový hrad Bouzov?

Skóre:

0.73

Název:

Má Řád německých rytířů nárok na pohádkový hrad Bouzov?

Zdroj:

moravskoslezskenovinky.cz - main page

Datum:

14.11.2013

Zpracováno:

14.11.2013 20:50:46

Odkaz:

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ma-rad-nemeckych-rytiru-narok-na-pohadko...

Jazyk:

cz

Oblast:

WWW - Domácí zprávy

Zkratka oblasti:

WD

Zkratka zdroje:

WD_D

Identifikace:

WD_D20131114210044

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

Řád (10), německých (9), rytířů (9), Německý (3), Řádem (2), Řádu, Německým

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ma-rad-nemeckych-rytiru-narok-na-pohadkovy-hrad-bouzov/

Má Řád německých rytířů nárok na pohádkový hrad Bouzov?

 

Sice Řád německých rytířů neuzavřel se státem smlouvu, ale je součástí římsko-katolické církve a tak jsou "schovaní" pod smlouvu, kterou podepsal kardinál Duka se státem.

Metoděj Hofman, vikář Velmistra Řádu německých rytířů

14.listopad 2013 - 21:40

Řád německých rytířů vznesl nárok na hrady Bouzov a Sovinec, lázně Karlovu Studánku,  další nemovitosti v Opavě a pozemky o ploše 13,5 tisíc hektarů.

 

Vikář Velmistra řádu Metoděj Hofman o úmyslu řádu požádat o nemovitosti a pozemky již hovořil začátkem listopadu, neboť Státní pozemkový úřad potvrdil přijetí jejich výzvy, kterou prozkoumá a posoudí v takzvaném správním řízení. Problém je ale v tom, že třeba některé pozemky a lesy již vlastní obec.

 

Vikář Hofman ovšem k tomu v pořadu ČT Události, komentáře zdůraznil, že v paragrafech (zákona o majetkovém vyrovnání) se jedná o věci, které mají být vydány, pokud stát nezajistil právní ochranu majiteli těchto věcí, anebo věci, u kterých bylo započato řízení, které díky komunistické svévoli nemohlo být dokončeno. „A to je náš případ,“ poznamenal Hofman v České televizi.

 

Rozsudek olomouckého soudu odmítáme

Zároveň odmítl rozhodnutí olomouckého okresního soudu. Ten totiž v roce 2006 rozhodl, že na majetek nemá řád právo z důvodu, že současný Německý řád, který žádal o Bouzov, není právním nástupcem původního řádu. Podle názoru soudkyně Hany Šimkové totiž Řád německých rytířů fakticky zanikl v padesátých letech minulého století.

 

Tento názor soudu ovšem vikář Hofman nepřijímá. O tomto má prý rozhodovat Svatý stolec. „Paní soudkyně Šimková nemůže rozhodovat o tom, zda byl zrušen nějaký subjekt bez toho, že by to prohlásil Svatý stolec, anebo, že by to prohlásil nějaký jiný církevní orgán, kupříkladu třeba Česká biskupská konference, která k tomu má oprávnění,“ zdůraznil Hofman s tím, že soud tedy nemá pravomoc řád "rušit".

 

S tím ovšem v Událostech, komentářích nesouhlasil první náměstek ministra kultury František Mikeš. „Rozsudek soudu je součástí právního řádu,“ poznamenal náměstek, i když na druhou stranu uznal, že není zcela jednoznačné, zda Německý řád na majetek má, nebo nemá nárok, třebaže není totožný s tehdejším Řádem německých rytířů.

 

Pravdou je, že změna názvu není zadokumentována v evidenci státu. Církve i řády si své statusové otázky řešily samy. Stát se o to nestaral. Rozsudek olomouckého soudu je ale součástí právního pořádku,“ zdůraznil Mikeš s tím, že navíc byl diskutovaný majetek řádu zkonfiskován na základě Benešových dekretů, což je druhý moment, podle něhož pak řád také nemá na majetek nárok.

 

Benešovy dekrety

„Je zřejmé, a my si na tom trváme, že tento majetek byl zkonfiskován prostřednictvím Benešových dekretů, a tudíž podle zákona 428 z roku 2012 němečtí rytíři na ten majetek nárok nemají,“ zmínil Mikeš.

 

„My to necháme posoudit jednotlivé kompetentní orgány, protože jestliže hovoříme o hranici 25. únor 1948, tak tuto hranici řád rozhodně neprolamuje,“ namítl ovšem na to vikář a zdůraznil, že problém s Německým řádem existoval již za ministra kultury Pavla Dostála (ČSSD), ale i v době Nečasovy vlády, kdy se někteří také obávali prolomení Benešových dekretů.

 

„Německý řád ovšem byl zahrnut do restitucí již v roce 1997 a byl zahrnut do restitučního zákona i v roce 2008. Až teprve z nám neznámého důvodu za ministra Bessera byl řád najednou vyškrtáván z toho zákona, a to na nátlak některých politických subjektů. Pro nás to je naprosto nepochopitelné,“ rozlítil se vikář.

 

Náměstek Ministerstva kultury ovšem na to klidně zopakoval, že majetku byli Němečtí rytíři zbaveni Benešovými dekrety a ty jsou neprolomitelnou podmínkou nynějšího restitučního zákona.

 

„Jestli se cítí Němečtí rytíři opravdovými vlastníky, a pokud jim bylo ukřivděno, tak se mohou obrátit na soudy, aby rozhodly, a to i na základě rozhodnutí Ústavního soudu z roku 1996,“ dodal Mikeš s vysvětlením, že Ústavní soud v roce 1996 vydal usnesení o takzvaném spravedlivém procesu a řekl, že je třeba pokračovat v zahájených procesech do jejich zákonného ukončení.

 

Co bude církev s navráceným majetkem dělat?

 

Koníček: Řád německých rytířů není oprávněnou osobou

Celou debatu v Událostech, komentářích sledoval poslanec za KSČM Vladimír Koníček, který měl otázku církevních restitucí v gesci coby zákonodárce v minulém volebním období. „Řád německých rytířů není podle zákona oprávněnou osobou, což vlastně v televizi náměstek Mikeš podle mne vysvětlil dostatečně. Jedná se tady jak o nástupnictví, tak i o to, co bylo zabráno podle Benešových dekretů,“ shrnul pro ParlamentníListy.cz Koníček dva problémy.

 

„Věřím, že Lesy ČR a Pozemkový úřad tento nárok řádu odmítnou a jak říkal pan vikář Hofman, ukáže se až u soudu. Podle mne ale oni zkouší, zda se jim třeba nepovede se svézt s těmi, na které se zákon vztahuje,“ poznamenal Koníček a zdůraznil, že k výše uvedeným dvěma problémům se řadí ještě další.

 

„S řády žádná smlouva se státem (na základě restitučního zákona) podepisována sice nebyla, jenže Řád německých rytířů je součástí římsko-katolické církve. Oni jsou tedy pod tou smlouvou, kterou podepsal kardinál Duka, schovaní,“ vysvětlil.

 

Situace je podle něj o to složitější, že některé pozemky nyní vlastní krajský úřad, tedy kraj. „A v zákoně je pak přímo uvedeno, že za to dostávají náhradu,“ uvedl poslanec.

 

„I když je podle zákona jasně řečeno, že nemohou výše zmíněné dostat, když je to ve vlastnictví kraje nebo obce, stejně o to žádají. To mne utvrzuje v domněnce, že to prostě jenom zkoušejí,“ zmínil dále komunistický poslanec. Míní, že se bude objevovat více sporných případů v žádostech o majetky.

 

„Nevím, kolik bude právnických osob, které si budou dělat nárok na něco, a bude na posouzení Pozemkového úřadu a Lesů ČR, jestli uznají, že jsou nástupnickou osobou. Já osobně ale tady očekávám, že s tím budou velké problémy,“ varoval Koníček.

 

Choděra: Církve by uspěly ve sporu o majetek ve Štrasburku

 

(rp,Olga Böhmová,foto:arch.)

 

 

Vyšlo také v: www:usteckenovinky.cz, www:stredoceskenovinky.cz, www:plzenskenovinky.cz, www:pardubickenovinky.cz, www:olomouckenovinky.cz, www:kralovehradeckenovinky.cz, www:karlovarskenovinky.cz, www:jihoceskenovinky.cz,


 


9. Zastydlí lidovci (Petr Jánský)

Skóre:

0.40

Název:

Zastydlí lidovci (Petr Jánský)

Zdroj:

idnes.cz - blogy

Datum:

14.11.2013

Zpracováno:

14.11.2013 19:50:48

Odkaz:

http://petrjansky.blog.idnes.cz/c/377516/Zastydli-lidovci.html

Jazyk:

cz

Oblast:

WWW - Domácí zprávy

Zkratka oblasti:

WD

Zkratka zdroje:

WD_D

Identifikace:

WD_D20131114200046

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

Řád, německých, rytířů

http://petrjansky.blog.idnes.cz/c/377516/Zastydli-lidovci.html

Zastydlí lidovci

 

Podivně vyjednávají lidovci o vládě. Vadí jim tohle i tamto, Bělobrádek by nejraději dělal náčelníka indiánů, maximálně místopředsedu Sněmovny.

 

Zcela zásadně se vyjednavači zasekli na církevních restitucích. Pro ně je to uzavřená věc.

 

Ne pro 80% lidí této země. Nechci dávat za vzor Babiše, ale to, že i po volbách jede do regionů a radí se s lidmi, je v naší zemi nebývalá věc. Co kdyby si také Bělobrádek poslechl hlas lidu?

 

O to více oceňujeme Bohuslava Sobotku, který neúnavně jde za svým cílem. Odčinit tu potupu, kterou občanům jedné tmavé noci způsobila trojice Nečas, Kalousek, Peakeová a jejich poslanci podpořené hlasem kriminálníka.

 

Kalouskova banda zákonem vydrancovala zem. V naší bezvěrecké vlasti mají všichni lidé platit to, co nezpůsobili, o čem nevěděli a do čeho jim vůbec nic není.

 

Navíc jak ukazuje Řád německých rytířů, obrovský majetek vydáváme i do rukou cizáků, kteří se budou soudit a soudit.

 

Za Havla a Klause jakési restituce proběhly. Říkalo se tomu zmírnění majetkových křivd. Jednalo se jen o půdu a nemovitosti, v žádném případě o finanční náhrady. Ochota státu něco vydat byla taková, že se někteří lidé dodnes onoho zmírnění křivd nedočkali.

 

Ne tak církve. Nestydí se vzít majetek i peníze. A ještě si dělají legrácky, že ta církevní daň, kterou na nás Kalousek uvalil, nás nezabije, neb je ve výši ročního rozpočtu Sněmovny. Nebo 1,5 km dálnice.

 

Musím milou církev ujistit, že pro 99% občanů je důležitější ten 1,5 km dálnice.

 

Za situace, kdy země žije na dluh, je postup církví vydíráním státu. A neměly by operovat tím, že je to zákon. Protože všichni víme, jak byl zákon přijat.

 

Pokud pan Bělobrádek nezmění názor, pokud se nezeptá ani svých spolustraníků, pak tvrdím, že s takovým člověkem je ztráta času vyjednávat o vládě.

 

 

 

...

Tento blog je neveřejný, není na hlavní straně blogů idnes. Admin Jan Dvořák se rozhodl Jánského vycenzurovat. Proto tak nízká návštěvnost, proto tak mizivá karma. Budu vděčen každému čtenáři, který blog najde a upozorní na něj své přátele a známé. Zároveň se omlouvám, že kvůli cenzuře iDnes nemohu v diskusi pod blogem odpovědět. Děkuji.10. Sobotka žádá Duku o schůzku k restitucím. TOP 09: Nestoudné

Skóre:

0.40

Název:

Sobotka žádá Duku o schůzku k restitucím. TOP 09: Nestoudné

Zdroj:

tyden.cz

Datum:

14.11.2013

Zpracováno:

14.11.2013 14:50:57

Odkaz:

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/sobotka-zada-duku-o-schuzku-k-restit...

Jazyk:

cz

Oblast:

WWW - Domácí zprávy

Zkratka oblasti:

WD

Zkratka zdroje:

WD_D

Identifikace:

WD_D20131114150042

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

německého, řádu

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/sobotka-zada-duku-o-schuzku-k-restitucim-top-09-nestoudne_288942.html

Vracení majetku

Sobotka žádá Duku o schůzku k restitucím. TOP 09: Nestoudné

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

14.11.2013 12:30 Aktualizováno 14.11. 13:50

 

ČSSD chce jednat o revizi církevních restitucí se zástupci církví. Šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka už požádal kardinála Dominika Duku a předsedu Ekumenické rady církví Joela Rumla o schůzku.

 

"Nejjednodušší cesta, jak dospět k revizi církevních restitucí, by byla nová dohoda s církvemi o tom, aby redukovaly své finanční požadavky na státní rozpočet v příštích letech," řekl Sobotka. Schůzky se podle něho organizačně připravují. Odhaduje, že jednání nebudou jednoduchá.

 

Mluvčí pražského arcibiskupství Aleš Pištora zatím o žádosti o schůzku neví. Vzhledem k Dukovu programu předpokládá, že by se mohla uskutečnit nejdříve příští týden.

 

Kardinál Dominik Duka.Sociální demokraté usilují o změny v církevních restitucích také při jednání o vládě s hnutím ANO a s KDU-ČSL. Zatímco ANO se debatám nebrání, její šéf Andrej Babiš kritizoval inflační doložku finančního narovnání, lidovci chtějí zachovat nynější stav.

 

"Budeme chtít, aby podoba této revize byla součástí koaliční dohody," uvedl Sobotka, který však rovněž řekl, že jiná stabilní varianta vlády než ČSSD, ANO a KDU-ČSL není pravděpodobná. Poznamenal však, že s cílem změnit podobu restitucí, které byly schváleny v minulém volebním období za koaliční vlády Petra Nečase (ODS), kandidovala do sněmovny "řada jiných stran". "Budeme spoléhat na jejich podporu při případných legislativních změnách," dodal Sobotka.

 

Proti zásahům do církevních restitucí se opět postavila někdejší vládní TOP 09. Česko by podle ní ztratilo věrohodnost, pokud by chtělo podepsané smlouvy vypovědět nebo změnit. "Není žádná firma na světě, která rozešle obchodním partnerům poselství 'vyměnili jsme ředitele, tudíž smlouvy, které jsme s vámi uzavřeli, neplatí'. Taková firma by skončila ihned v konkurzu," řekl předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

 

Zákon o majetkovém vyrovnání počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle něj nevydávají, mají církve během 30 let získat finanční náhradu 59 miliard korun navýšených o inflaci. Zároveň se bude během 17 let snižovat až na nulu příspěvek na podporu činnosti, který dnes činí asi 1,5 miliardy korun ročně.

 

Foto: ČTK

 

Autor: ČTK11. Sobotka chce slevu. Žádá Duku o schůzku k revizi restitucí

Skóre:

0.40

Název:

Sobotka chce slevu. Žádá Duku o schůzku k revizi restitucí

Zdroj:

tyden.cz

Datum:

14.11.2013

Zpracováno:

14.11.2013 13:51:11

Odkaz:

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/sobotka-chce-slevu-zada-duku-o-schuz...

Jazyk:

cz

Oblast:

WWW - Domácí zprávy

Zkratka oblasti:

WD

Zkratka zdroje:

WD_D

Identifikace:

WD_D20131114140137

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

německého, řádu

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/sobotka-chce-slevu-zada-duku-o-schuzku-k-revizi-restituci_288942.html

 

 

Hlavní strana > Domácí > Politika

Vracení majetku

Sobotka žádá Duku o schůzku k restitucím. TOP 09: Nestoudné

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

14.11.2013 12:30 Aktualizováno 14.11. 13:50

 

ČSSD chce jednat o revizi církevních restitucí se zástupci církví. Šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka už požádal kardinála Dominika Duku a předsedu Ekumenické rady církví Joela Rumla o schůzku.

 

"Nejjednodušší cesta, jak dospět k revizi církevních restitucí, by byla nová dohoda s církvemi o tom, aby redukovaly své finanční požadavky na státní rozpočet v příštích letech," řekl Sobotka. Schůzky se podle něho organizačně připravují. Odhaduje, že jednání nebudou jednoduchá.

 

Mluvčí pražského arcibiskupství Aleš Pištora zatím o žádosti o schůzku neví. Vzhledem k Dukovu programu předpokládá, že by se mohla uskutečnit nejdříve příští týden.

 

Kardinál Dominik Duka.Sociální demokraté usilují o změny v církevních restitucích také při jednání o vládě s hnutím ANO a s KDU-ČSL. Zatímco ANO se debatám nebrání, její šéf Andrej Babiš kritizoval inflační doložku finančního narovnání, lidovci chtějí zachovat nynější stav.

 

"Budeme chtít, aby podoba této revize byla součástí koaliční dohody," uvedl Sobotka, který však rovněž řekl, že jiná stabilní varianta vlády než ČSSD, ANO a KDU-ČSL není pravděpodobná. Poznamenal však, že s cílem změnit podobu restitucí, které byly schváleny v minulém volebním období za koaliční vlády Petra Nečase (ODS), kandidovala do sněmovny "řada jiných stran". "Budeme spoléhat na jejich podporu při případných legislativních změnách," dodal Sobotka.

 

Proti zásahům do církevních restitucí se opět postavila někdejší vládní TOP 09. Česko by podle ní ztratilo věrohodnost, pokud by chtělo podepsané smlouvy vypovědět nebo změnit. "Není žádná firma na světě, která rozešle obchodním partnerům poselství 'vyměnili jsme ředitele, tudíž smlouvy, které jsme s vámi uzavřeli, neplatí'. Taková firma by skončila ihned v konkurzu," řekl předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

 

Zákon o majetkovém vyrovnání počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle něj nevydávají, mají církve během 30 let získat finanční náhradu 59 miliard korun navýšených o inflaci. Zároveň se bude během 17 let snižovat až na nulu příspěvek na podporu činnosti, který dnes činí asi 1,5 miliardy korun ročně.

 

Foto: ČTK

 

Autor: ČTK12. ČSSD chce projednat případnou revizi restitucí se zástupci církví

Skóre:

0.46

Název:

ČSSD chce projednat případnou revizi restitucí se zástupci církví

Zdroj:

deník.cz - zprávy

Datum:

14.11.2013

Zpracováno:

14.11.2013 13:51:11

Odkaz:

http://www.denik.cz/z_domova/cssd-chce-projednat-pripadnou-revizi-restituci-se-z...

Jazyk:

cz

Oblast:

WWW - Domácí zprávy

Zkratka oblasti:

WD

Zkratka zdroje:

WD_D

Identifikace:

WD_D20131114140123

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

Řád (2), německých (2), rytířů (2)

http://www.denik.cz/z_domova/cssd-chce-projednat-pripadnou-revizi-restituci-se-zastupci-cirkvi-20131114.html

ČSSD chce projednat případnou revizi restitucí se zástupci církví Ilustrační foto Ilustrační foto Autor: DENÍK/Petr Šimr včera 13:21, aktualizováno včera 16:11 Praha – ČSSD chce jednat o revizi církevních restitucí se zástupci církví. Šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka už požádal o schůzku kardinála Dominika Duku a předsedu Ekumenické rady církví Joela Rumla. „Nejjednodušší cesta, jak dospět k revizi církevních restitucí, by byla nová dohoda s církvemi o tom, aby redukovaly své finanční požadavky na státní rozpočet v příštích letech," řekl dnes novinářům Sobotka. Schůzky se podle něho organizačně připravují. Odhaduje, že jednání nebudou jednoduchá. Mluvčí pražského arcibiskupství Aleš Pištora zatím o žádosti o schůzku neví. Vzhledem k Dukovu programu předpokládá, že by se mohla uskutečnit nejdříve příští týden. ANO se debatám nebrání Sociální demokraté usilují o změny v církevních restitucích taky při jednání o vládě s hnutím ANO a s KDU-ČSL. Zatímco ANO se debatám nebrání – jeho šéf Andrej Babiš kritizoval inflační doložku finančního narovnání, lidovci chtějí zachovat nynější stav. „Budeme chtít, aby podoba této revize byla součástí koaliční dohody," uvedl dnes Sobotka, který ale taky řekl, že jiná stabilní varianta vlády než ČSSD, ANO a KDU-ČSL není pravděpodobná. Poznamenal však, že s cílem změnit podobu restitucí, které byly schváleny v minulém volebním období za koaliční vláda Petra Nečase (ODS), kandidovala do Sněmovny „celá řada jiných stran". „Budeme spoléhat na jejich podporu při případných legislativních změnách," dodal Sobotka. Proti zásahům do církevních restitucí se opět postavila někdejší vládní TOP 09. Česko by podle ní ztratilo věrohodnost, pokud by chtělo podepsané smlouvy vypovědět nebo změnit. „Není žádná firma na světě, která rozešle obchodním partnerům poselství ‚vyměnili jsme ředitele, tudíž smlouvy, které jsme s vámi uzavřeli, neplatí'. Taková firma by skončila ihned v konkurzu," řekl novinářům předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Až na nulu Zákon o majetkovém vyrovnání počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle něj nevydávají, mají církve během 30 let získat finanční náhradu 59 miliard korun, navýšených o inflaci. Zároveň se bude během 17 let snižovat až na nulu příspěvek na podporu jejich činnosti, který dnes činí asi 1,5 miliardy korun ročně. Autor: ČTK

 

Čtěte více na: http://www.denik.cz/z_domova/cssd-chce-projednat-pripadnou-revizi-restituci-se-zastupci-cirkvi-20131114.html

 13. Sobotka žádá Duku o schůzku k revizi církevních restitucí

Skóre:

0.64

Název:

Sobotka žádá Duku o schůzku k revizi církevních restitucí

Zdroj:

tyden.cz

Datum:

14.11.2013

Zpracováno:

14.11.2013 13:51:07

Odkaz:

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/sobotka-zada-duku-o-schuzku-k-revizi...

Jazyk:

cz

Oblast:

WWW - Domácí zprávy

Zkratka oblasti:

WD

Zkratka zdroje:

WD_D

Identifikace:

WD_D20131114140028

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

německého, řádu, Řád, německých, rytířů

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/sobotka-zada-duku-o-schuzku-k-revizi-cirkevnich-restituci_288942.html

Vracení majetku

Sobotka žádá Duku o schůzku k restitucím. TOP 09: Nestoudné

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

14.11.2013 12:30 Aktualizováno 14.11. 13:50

 

ČSSD chce jednat o revizi církevních restitucí se zástupci církví. Šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka už požádal kardinála Dominika Duku a předsedu Ekumenické rady církví Joela Rumla o schůzku.

 

"Nejjednodušší cesta, jak dospět k revizi církevních restitucí, by byla nová dohoda s církvemi o tom, aby redukovaly své finanční požadavky na státní rozpočet v příštích letech," řekl Sobotka. Schůzky se podle něho organizačně připravují. Odhaduje, že jednání nebudou jednoduchá.

 

Mluvčí pražského arcibiskupství Aleš Pištora zatím o žádosti o schůzku neví. Vzhledem k Dukovu programu předpokládá, že by se mohla uskutečnit nejdříve příští týden.

 

Kardinál Dominik Duka.Sociální demokraté usilují o změny v církevních restitucích také při jednání o vládě s hnutím ANO a s KDU-ČSL. Zatímco ANO se debatám nebrání, její šéf Andrej Babiš kritizoval inflační doložku finančního narovnání, lidovci chtějí zachovat nynější stav.

 

"Budeme chtít, aby podoba této revize byla součástí koaliční dohody," uvedl Sobotka, který však rovněž řekl, že jiná stabilní varianta vlády než ČSSD, ANO a KDU-ČSL není pravděpodobná. Poznamenal však, že s cílem změnit podobu restitucí, které byly schváleny v minulém volebním období za koaliční vlády Petra Nečase (ODS), kandidovala do sněmovny "řada jiných stran". "Budeme spoléhat na jejich podporu při případných legislativních změnách," dodal Sobotka.

 

Proti zásahům do církevních restitucí se opět postavila někdejší vládní TOP 09. Česko by podle ní ztratilo věrohodnost, pokud by chtělo podepsané smlouvy vypovědět nebo změnit. "Není žádná firma na světě, která rozešle obchodním partnerům poselství 'vyměnili jsme ředitele, tudíž smlouvy, které jsme s vámi uzavřeli, neplatí'. Taková firma by skončila ihned v konkurzu," řekl předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

 

Zákon o majetkovém vyrovnání počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle něj nevydávají, mají církve během 30 let získat finanční náhradu 59 miliard korun navýšených o inflaci. Zároveň se bude během 17 let snižovat až na nulu příspěvek na podporu činnosti, který dnes činí asi 1,5 miliardy korun ročně.

 

Foto: ČTK

 

Autor: ČTK

 


 


14. Křivda se řádu stala, ale před rokem 1948

Skóre:

0.72

Název:

Křivda se řádu stala, ale před rokem 1948

Zdroj:

Olomoucký deník

Datum:

15.11.2013

Str.:

3

Zpracováno:

15.11.2013 04:35:11

Náklad:

227957

Číslo:

266

Rubrika:

Olomoucko

Autor:

MARTIN DOSTÁL

Odkaz:

http://www.olomoucky.denik.cz/

ISSN:

1212-4699

Jazyk:

cz

Oblast:

Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj

Zkratka oblasti:

VZ

Zkratka zdroje:

VZWO

Identifikace:

VZWO20131115010005

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

řádu (14), Německého (11), řád (6), Německý (5), německých (3), rytířů (3), Řádem (3), Německému (2), Německým (2)

Na hradě Bouzov dlouhá léta bydlel, nyní je Roman Váňa poslancem. K možnému navrácení majetku Německému řádu říká:

Olomouc – Když se rozhovoří o Evženu Habsburském, rakouském arcivévodovi a velmistrovi Řádu německých rytířů, který ze zříceniny vybudoval nový hrad Bouzov, má jiskru v oku. Na první pohled je patrné, že Romanu Váňovi tato postava skutečně imponovala. Důvod je nasnadě, nynější poslanec za ČSSD Váňa část svého života na Bouzově prožil, dělal průvodce, ekonoma i kastelána. Historii Německého řádu zná díky tomu detailně. Je si dobře vědom, že majetky, které nyní požaduje, mu zřejmě morálně patří. I přesto se ale domnívá, že v rámci církevních restitucí ani případných následných soudů k jejich navrácení nedojde. "Ministerstvo kultury musí žádost Německého řádu zamítnout, nemá podle mě jinou možnost," tvrdí Roman Váňa v rozhovoru pro Olomoucký deník.

- Proč si to myslíte?

Na ten majetek se zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd, často nesprávně uváděn jako restituční, prostě nevztahuje, protože byl zabaven Benešovými dekrety a před rokem 1948. Zákon nerozlišuje, jestli byl majetek zabaven správně nebo nesprávně.

- Bude tedy pro případný spor rozhodující hlavně datum, kdy ke konfiskaci majetku Německého řádu došlo?

Řešíme křivdy spáchané po roce 1948. Omlouvám se, ale neřešíme ani nacistické křivdy, ani poválečné. Ty už není možné řešit, protože bychom museli jít dál a dál do historie. Osobně si myslím, že se řádu křivda stala, první v roce 1939 a druhá v roce 1945, a je potřeba zkontrolovat, jestli mu majetek stále nepatří, pak to musí řešit soudy. Ale vždy se dostaneme před rok 48. Pokud to někdo změní a budeme řešit křivdy od roku 1900, nezbude nám nic jiného. Ale my zatím řekli, že nepůjdeme za hranici 25. února 1948. Došlo by tedy k prolomení tohoto data, byť má třeba řád pravdu.

- Řád ale argumentuje rozhodnutím Nejvyššího správního soudu z roku 1948, který uznal, že konfiskace byla neplatná.

Ano, i tak ale zůstáváme před rokem 1948, protože ten skutek se stal dřív. Pokud někdo říká, že použití Benešových dekretů na tento majetek bylo nesprávné, souhlasím s ním. Došlo totiž k duplicitní konfiskaci. Ten majetek už byl státní a znovu byl konfiskován. To samozřejmě nejde. Pokud pak akceptujeme rozsudek Nejvyššího správního soudu z roku 1948, který konfiskaci zrušil, tak to automaticky neznamená, že majetek zůstává ve vlastnictví řádu. Nemohl být konfiskován, protože už byl státní. Stát jej převzal do své správy a následně i vlastnictví od třetí říše. To je další klíčový moment.

- Ale třeba ženská složka řádu své majetky dostala zpět. Jak to?

Řád můžeme rozdělit do tří provincií – řádové sestry, řádoví bratři a familiáři, tedy většinou světské osoby začleněné do řádu. Po druhé světové válce byly v Československu obnoveny řádové sestry a celou dobu od roku 1945 až do současnosti tady fungovaly a fungují. Přestože byly perzekvovány stejně jako všichni další řeholníci. Proto také po revoluci dostaly svůj majetek zpět a dodnes ho užívají. Provincie bratří ale u nás po válce obnovena nebyla a zanikla. Z provincie familiářů tady zůstali jen myslím poslední dva, ostatní byli odsunuti. Z pohledu církevního práva je řád celistvý, podléhající velmistrovi a výše papežovi, z pohledu civilního práva ale byly všechny tři složky samostatnými subjekty. A to je také důležité, podle mého názoru se jim totiž nepodaří prokázat, že by řád majetek nepřetržitě vlastnil. Protože řád zde nepůsobil a jeho organizace zanikla, alespoň podle civilního práva.

- Historii Bouzova znáte velice dobře. Jak je spjata s Řádem německých rytířů respektive Německým řádem?

Bouzov je spojený s historií Německého řádu naprosto neoddělitelně. Byla to láska arcivévody Evžena Habsburského. Jako velmistr řádu, ale i člen panovnického rodu si ho nechal postavit za své peníze. I když byl majetek napsaný na řád. To činí Bouzov trochu výjimečný. Třeba v tom, že vnitřní vybavení bylo konfiskováno už v roce 1918 jako habsburský majetek. Samotný hrad ale ne, protože ten oficiálně patřil řádu. Takže pokud bychom se dnes bavili o navrácení majetku, muselo by se zřejmě jednat pouze o samotnou stavbu, nikoli vnitřní vybavení.

- Jednou jste prý hrad odmítl vydat. Jak to bylo?

V roce tuším 1994 na Bouzov, který byl tehdy samostatnou příspěvkovou organizací zřizovanou ministerstvem kultury, přijel na návštěvu tehdejší velmistr řádu Arnold Wieland v doprovodu Ladislava Kratochvíla, náměstka ministra kultury. Přijeli si "převzít" hrad. Byl jsem tehdy zástupce ředitele a ekonom, manželka ředitelka. Říkali jsme: "Kdyby přijel arcivévoda Evžen, tak poklekneme, vytáhneme klíče a nediskutujeme. Ale je trochu jiná doba. Bouzov je státní organizace, státní majetek, to nejde, abychom vám ho takhle dali." Náměstek ministra kultury se mě zeptal: "Vy chcete dělat potíže?" Jenže my ho prostě nemohli vydat, byl to státní majetek, za který jsme odpovídali. Už tehdy jsem jim doporučil soudní cestu. Odjeli zklamaní.

- Ale konec snah to tehdy nebyl.

Pořád zkoušeli jiné cesty. Začali třeba nabírat za familiáře významné politiky, zřejmě doufali, že jim v té snaze dostat se zpět k majetkům dopomohou. Nebo si lidé možná ještě vzpomenou na první restituční vlnu, kdy se majetky vydávaly podle takzvaného výčtového zákona. Pročítali jsme ty dlouhé seznamy a najednou jsme viděli: Bouzov, dům číslo popisné 8, budova určená k bydlení duchovních. Což byl ovšem hrad. Pokusili se to obejít tímto způsobem. V té době jsem se obrátil na poslance Pavla Dostála, byl tehdy jediný, kdo mě přijal a vyslechl. Nešlo mi o to, že jsou to nějací "zlí" Němci. Šlo o to, že k převzetí mělo dojít zjevným zákulisním konáním, neli dokonce podvodem. Pavel Dostál šel tehdy za premiérem Klausem, ten si zavolal ministra kultury a ze seznamu to vypadlo. Až poté začali podávat žaloby a rozběhla se veškerá soudní jednání.

- Chování představitelů Německého řádu pak bylo jiné?

My jsme doufali, že tady řád začne po roce 1990 normálně fungovat a starat se o lidi v charitativní oblasti. To se však v podstatě nedělo. Pak ale došlo k velkému otřesu celého řádu, který v Německu prakticky zbankrotoval, přišel o velký majetek a organizace podstatně zchudla. Novým velmistrem se stal Bruno Platter a došlo ke změně. Začali se vracet ke svým kořenům a původnímu poslání. V Olomouci otevřeli Církevní gymnázium Německého řádu, mají aktivity v pečovatelské službě, pastorační činnosti, za familiáře začali přijímat "obyčejné" lidi. A už to tak dělají asi deset let, takže to snad není jen nějaká přetvářka.

---

Vývoj kauzy majetku Německého řádu

1938 – 1939 Úřady třetí říše nejprve v roce 1938 společně s dalšími spolky Německý řád zrušily a zakázaly v Rakousku. O rok později i v Československu. Jeho majetek nacisté zkonfiskovali. Tehdejší velmistr byl internován po celou dobu války pod dozorem gestapa. Dvanáct členů řádu se účastnilo bombového atentátu na Hitlera, za což byli popraveni. 1946 – 1948 Komunistický ministr zemědělství Július Ďuriš zahájil konfiskaci majetku Německého řádu. Představitelé řádu se proti ní úspěšně bránili u soudu. Ještě v prosinci 1948 vydal Nejvyšší správní soud ČSR závazné rozhodnutí, které bylo pro Německý řád příznivé. Nikdy ale nebylo doručeno, čímž verdikt nevstoupil v platnost. 1989 Řád je znovu legální na území ČR. 1991 Československý stát vrací Německému řádu menší část majetku. 1997 Vláda přijala usnesení, v němž byl bývalý majetek řádu zahrnut do připravované restituce. 2000 Nejvyšší soud vynesl doporučující rozsudek, na jehož základě podal Německý řád devatenáct určovacích žalob na svůj někdejší majetek u příslušných okresních soudů. Většina procesů se táhla několik let. 2007 – 2009 Německý řád zastavil veškeré určovací žaloby a soustředil se na církevní restituce. listopad 2012 Prezident Václav Klaus podepsal zákon o církevních restitucích. listopad 2013 Přestavitelé řádu požádali v rámci církevních restitucí o vydání zhruba 13 500 hektarů pozemků, zpět chtějí i hrady Bouzov a Sovinec a lázně Karlova Studánka. Historie Německého řádu Řád německých rytířů (dnes Německý řád, celý název: Řád bratří a sester německého Domu Panny Marie v Jeruzalémě) byl založen v roce 1190 v Akkonu, přístavním městě v dnešním Izraeli, jako špitální bratrstvo. Od roku 1204 započalo na pozvání a přání českého krále Přemysla Otakara I. působení i v některých městech a místech na území současné České republiky. Dnes v tuzemsku provozuje Církevní gymnázium Německého Řádu v Olomouci, Středisko volného času v Olomouci, Církevní konzervatoř v Opavě a Pečovatelskou službu Německého Řádu v Bruntále. (mad, čtk)

Foto: Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Roman Váňa s Německým řádem komunikoval v době, kdy pracoval na hradě Bouzov.
Foto: Deník/Jiří Kopáč15. Chtějí vrátit hrad. Bouzov to rozdělilo

Skóre:

0.49

Název:

Chtějí vrátit hrad. Bouzov to rozdělilo

Zdroj:

Olomoucký deník

Datum:

15.11.2013

Str.:

1

Zpracováno:

15.11.2013 04:35:11

Náklad:

227957

Číslo:

266

Rubrika:

Titulní strana

Autor:

PETRA PÁŠOVÁ

Odkaz:

http://www.olomoucky.denik.cz/

ISSN:

1212-4699

Jazyk:

cz

Oblast:

Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj

Zkratka oblasti:

VZ

Zkratka zdroje:

VZWO

Identifikace:

VZWO20131115010000

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

Německý (4), řád (4), Německého (3), řádu (3)

Německý řád v rámci církevních restitucí zažádalo navrácení majetků na severní Moravě

Bouzov – Na nově opraveném náměstí v Bouzově byl včera dopoledne klid. Sem tam se někdo vydal na poštu v centru obce, občas projelo auto. Hrad je ale vidět při každém zvednutí hlavy. Právě o majestátní dominantě se mezi místními začíná znovu mluvit. Německý řád totiž v tomto týdnu zažádal o navrácení památky do svého vlastnictví. Část obyvatel je pro, druhá zase zásadně proti. Řád se kromě bouzovského hradu hlásí také o lázně Karlova Studánka, zámek v Bruntále nebo hrad Sovinec. Celkem jde o osm nemovitostí a pozemky o rozloze třináct a půl tisíce hektarů.

Hrad nikdo neodnese

Přímo v podhradí bydlí Michal Mayer, rozlehlou památku by řádu bez problémů vrátil. "Ve vesnici je ale obecně trend takový, že by jej lidé nikomu vrátit nechtěli. Myslí si, že je jejich. Věřím tomu, že jsem asi v menšině," konstatoval mladý zlatník. Myslí si, že pokud někdo někomu něco zabavil, je slušné to vrátit.
"Hrad nikdo neodnese, nezamkne a určitě to nedopadne tak, že by tam nikoho nepouštěli. Mně je jedno, kdo jej vlastní. Pokud to bude dobrý hospodář, ať je to německý rytíř. Obci se podařilo navrácení lesů, nevidím důvod, proč by se to řádu nemělo povést taky," doplnil Michal Mayer.
Proti by nebyla ani Jana Baroňová, další z obyvatel vesnice. To, že se místní brání, však chápe. "Věřím tomu, že když se hrad řádu vrátí, že nic nezničí, že budou majetek spíš rozvíjet," řekla žena. Ve vesnici bydlí osm let a jak sama říká, k hradu nemá takový vztah jako starousedlíci. "Řekla bych, že většina lidí je proti a já je chápu. Berou to tak, že to je český majetek, a nechtějí ho vracet," vysvětlila seniorka. Její přítelkyně byla v reakci razantnější. "Stát hrad spravil, udělal nové střechy, valy a nový je i mostek. Kdyby se jim to vrátilo, mně by to vadilo. Jednoznačně jsem proti a nechci, aby sem přišli Němci," uvedla rozhodně žena, která odmítla zveřejnit své jméno.
Téma církevních restitucí se nelíbilo ani další obyvatelce Bouzova. O navrácení památky má celkem jasno, měla by zůstat v rukou státu. "Jsem proti. Obávala bych se, co by pak s hradem bylo," řekla Marcela F.
Obavy o chod hradu, v případě, že by změnil majitele, však vikář velmistra Německého řádu Metoděj Hofman vyvrátil. Ujistil, že by se veřejnosti neuzavřel.
Pokračování a rozhovor s bývalým kastelánem Romanem Váňou na straně 3

Chtějí vrátit hrad, Bouzov to rozdělilo

Dokončení ze strany 1
"Říkáme od samého začátku, že hrad byl stavěn jako řádové muzeum a jako takový i zůstane. Jestliže tam řád prezentuje svoji historii, byl by sám proti sobě, aby ho zavřel," reagoval vikář Německého řádu Metoděj Hofman.
Vedení obce informace o vydání majetku nepřekvapila. Soudní spor o hrad Bouzov totiž trvá řadu let. "Fakt je, že s novým zákonem o církevních restitucích se to možná trošku urychlilo," konstatoval starosta Bouzova Zdeněk Foltýn.
Kromě budov a památek má řád zájem také o pozemky, celkem o třináct a půl tisíce hektarů. Na asi osmnáct set hektarů lesa, které před dvěma lety obec po táhlém soudním sporu získala do své vlastnictví, by se žádost vztahovat neměla. Obec se teď soudí s Lesy ČR o zbývající pozemky a budovy. "V rámci první pozemkové reformy církev přišla o část pozemků, o které žádat nemůže. Mezi tyto pozemky patřil i velkostatek Bouzov. Veškeré lesy, které jsou v okolí Bouzova, připadly onomu lesnímu družstvu, a protože je řád odprodal státu, nemůže se o ně ucházet. Je to uzavřená kapitola," potvrdil za Německý řád Metoděj Hofman.
Řekl také, že souhlasí se slovy bývalého ministra Karla Schwarzenberga, který řekl, že nejde o to, jestli byl majetek znárodněný podle Benešových dekretů nebo ne. "Znovu se šíří šovinismus, že to je majetek Německého řádu, a my přece těm Němcům nic nevrátíme. Přitom málokdo si uvědomuje, že vlastnictví řádu nebylo majetkem Němců, ale církevní instituce, která ještě před válkou v Německu nepracovala," dodal vikář Metoděj Hofman.

Foto: PŘEDMĚT SPORU. Německý řád chce hrad Bouzov zpět.
Foto: Deník/archiv


 


16. Prohlídky, nebo škola? Lidé v Bruntálu spekulují, co bude s tamním zámkem po restituci

Skóre:

0.42

Název:

Prohlídky, nebo škola? Lidé v Bruntálu spekulují, co bude s tamním zámkem po restituci

Zdroj:

rozhlas.cz – domácí

Datum:

15.11.2013

Zpracováno:

15.11.2013 02:50:40

Odkaz:

http://www.rozhlas.cz/_zprava/prohlidky-nebo-skola-lide-v-bruntalu-spekuluji-co-...

Jazyk:

cz

Oblast:

WWW - Domácí zprávy

Zkratka oblasti:

WD

Zkratka zdroje:

WD_D

Identifikace:

WD_D20131115030001

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

Řád (2), německých (2), rytířů (2)

http://www.rozhlas.cz/_zprava/prohlidky-nebo-skola-lide-v-bruntalu-spekuluji-co-bude-s-tamnim-zamkem-po-restituci--1281178

Prohlídky, nebo škola? Lidé v Bruntálu spekulují, co bude s tamním zámkem po restituci

15. listopadu  2013 v 01:10

Zámek Bruntál - Foto: Aleš Spurný

 

Lidé v Bruntálu spekulují o budoucnosti tamního zámku. O něj a další budovy se v rámci církevních restitucí přihlásil Řád německých rytířů. Řád dal najevo, že by chtěl navrácený majetek využít k vzdělávacím či charitativním účelům.

 

„Bojím se, že by skončily prohlídky zámku, že by nebylo muzeum veřejně přístupné,“ říká Lenka Vicelíková, která v pokladně bruntálského zámku prodává vstupenky.

 

S nelibostí se na žádost o navrácení majetku dívá i průvodkyně Marie Gancařová. „Já si myslím, že oni by z toho spíš chtěli udělat školu,“ svěřuje se s obavami, že přijde o práci.

AudioStáhnout

 

Příspěvek natočila redaktorka Andrea Čánová

 

Nejisté budoucnosti se obává také galerista Alois Novotný, který má výstavní síň v kapli bývalého chudobince. I o ten řád požádal.

 

Novotný vysvětluje, že dal do své galerie nemálo peněz a úsilí, například do opravy omítek. „A teď akorát máme dilema, jestli v tom pokračovat dál, aby ta investice měla vůbec nějaký význam,“ říká.

 

Mezi lidmi v Bruntále je navrácení majetku v rámci církevních restitucí téma číslo jedna.

 

„Jsem proti nějakému vydávání, protože jim to bylo v osmačtyřicátým zabaveno, a tím by se prolomily Benešovy dekrety,“ říká místní obyvatel Pavel Matyáš.

 

Zmiňuje argument, který je v souvislosti s restitucemi někdy proti německým rytířům používán. Totiž, že o majetek přišli už před 25. únorem 1948, a to na základě dekretů prezidenta Beneše. To řád zpochybňuje.

 

Ne všichni v Bruntále jsou proti vydání majetku. „Budu prohlášen za kacíře – já jsem pro to, aby to řád dostal. Tvrdím, že majetek je starost, tak ať se starají,“ poznamenává bruntálský kronikář Josef Cepek.

 

Řád německých rytířů provozoval před druhou světovou válkou na severu Moravy řadu školních zařízení a patřily mu nemocnice nebo domovy důchodců.

 

Podle vyjádření právního zástupce řádu Václava Zemana z poloviny tohoto týdne zamýšlí rytíři se znovunabytým majetkem nakládat obdobně.

 

Církevní restituce - Foto:  ČTK