10
V sobotu 9.1.2010 obnovil Pater Metp_metodej_professoděj Hofman do rokou velmistra Německého řádu Dr. Bruno Plattera své věčné sliby. Slavnost se odehrála v kapli sv. Alžběty v paláci velmistrovského úřadu v starobylém městě Vídni. Pater Metoděj v současné době působí jako duchovní správce ve farnosti Bouzov a dále jako administrátor excurendo ve farnostech Měrotín, Bílá Lhota a Luká. Při této příležitosti přejeme Otci Metodějovi mnoho Božího požehnání a Božích milostí k práci při duchovní pastoraci a mnoho sil v díle pro Řád ve smyslu řádového hesla "Léčit, Pomáhat a Bránit".