05
Smíšeadvent09ný pěvecký sbor Hany Kaštanové si vás dovoluje pozvat na adventní koncert konaný v sobotu 12.prosince 2009 v kostele sv. Gotharda na Bouzově. Začátek v 17:00.
Hosté:
Smyčcový orchestr ZUŠ Uničov
Chorus Mauritiensis
Kantika Litovel