16
Neděle 24. května 2009missa_eugen_5_09
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na mši svatou slouženou za velmistra Řádu německých rytířů arcivévodu Evžena Habsburského. Mše svatá se bude konat na Bouzově v kostele sv. Gotharda v 9,15 hod.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Bouzov inkorportovaná Německému řádu a familiáři Německého řádu z bailivy Čechy Morava a Slezsko.