18
Neděle 4. května 2008deutschmeister_busau
Římskokatolická farnost Německého řádu Bouzov si vás dovoluje pozvat na pouť ke sv. Gothardovi. Pouť se koná 4.května. Poutní mše svatá bude sloužena v chrámu sv. Gotharda na Bouzově v 9:15hod. Přede mší sv. se koná slavností průvod z náměstí obce do kostela.
Pátek 23. května 2008
23.5. navštíví bouzovskou farnost současný 65. velmistr Německého řádu Dr. Bruno Platter. Při této vzácné příležitosti odslouží zádušní mši svatou za arcivévodu Evžena Habsburského, 58. velmistra Řádu německých rytířů. Mše svatá bude sloužena v kostele sv. Gotharda na Bouzově v 18:00hod.