10

Dne 17. listopadu je slavnost naší patronky sv. Alžběty. Stalo se zvykem pořádat u této příležitosti Řádový den. Den, kdy se sjedou všichni členové Řádu z Čech, Moravy a Slezska a stráví společné chvíle. Jako místo konání je již tradičně zvolena Opava. Místo, kde Řád působí více jak 800 let. Společně s řádovými bratry, sestrami a familiáři již řadu let přijíždí z Vídně slavit i náš pan velmistr. Letošní slavnost byla poznamenána epidemiologickou situací, kdy řada bratří a sester nemohla dorazit. Na nemocné členy jsme mysleli v modlitbách.

Pontifikální mši svatou tedy celebroval J. E. velmistr Frank Bayard. Koncelebrovali řádoví bratři a hosté. Během mše svaté pan velmistr požehnal chleby sv. Alžběty, které byly na závěr rozdány přítomným věřícím a poutníkům.
Po mši svaté jsme zamířili na Městský hřbitov, kde jsme se pomodlili za zemřelé členy našeho řádového společenství.

Zvláštní poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé slavnosti. Děkujeme otci děkanovi P. Mgr. Václavu Koloničnému za umožnění konat v konkatedrále slavnostní mši svatou, studentům Církevní konzervatoře Německého řádu za skvostný hudební doprovod, Otci Norbertovi Hnátkovi OT za organizaci celé slavnosti.

Dáli Pán Bůh, za rok se zde opět sejdeme... ?