08

bouzov220. května 2005 proběhla na hradě Bouzov slavnost, jakožto připomenutí života a díla posledního velmistra Řádu německých rytířů ze šlechtického stavu a rytířské třídy Řádu, arcivévody Evžena Habsbursko-Lotrinského.