04

Velmistr německého řádu
Abt. Frank Bayard, OT.
si vás dovoluje pozvat na mši svatou, při které složí své časné řeholní sliby
Fr. Ignatius Kubík OT.

Sobota 26. 09. 2020,
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále
V 11,00 hodin.