18

V den slavnosti, v sobotu 15. srpna 2020, v 10,00 hodin dopoledne, ve Farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni (okres Opava, farář P. Vladimír Pavlík), byla sloužena, a to již s jistou tradicí, Slavnostní poutní mše svatá za živé i zemřelé členy Řádu německých rytířů a za všechny příchozí poutníky.
Mši svatou celebroval P. Paed.Dr. Mgr. Štefan Bednár OT, kněz a pedagog Řádu německých rytířů za účasti jednoho familiáře a jednoho kandidáta, přičemž téměř všichni ostatní členové Řádu se účastnili slavnosti – Svěcení Mariánského sloupu v Praze.
Foto: © Milan Pchálek, Člověk a víra.
Text: Tomáš Petr Both FamOT