17

800letOpavská komenda řádu Německých rytířů patří k nejstarším řádovým komendám v Českých zemích. Řád se ve svých počátcích těšil velké oblibě českých panovníků, Přemysla Otakara II., Václava III., Jana Lucemburského a Karla IV. Nejstarší písemně doložená zmínka pochází z r.1204 – Bula papeže Inocence III.

Z toho vyplývá, že řád působil v Opavě již před rokem 1200. Jeho činnost spočívala především v duchovní správě a zejména v charitativní činnosti. Ve středověku v Opavě existoval špitál při řádové komendě na dnešním Rybím trhu. V 19. století měl Řád dominantní postavení v Opavě ve zdravotnictví – nemocnice U Rytířů.

Kromě toho se Řád výrazně podílel svými aktivitami také na poli urbanistiky, kultury, školství a umění. Řád v Opavě založil latinskou školu při kostele P. Marie a výrazně se podílel 800 let na hudebním životě města. Nezanedbatelný je také podíl na architektuře města ( konkatedrála P. Marie, kaple Sv. Alžběty s konventem, kostel Sv. Hedviky, nemocnice U Rytířů s přilehlým areálem kláštera řádových sester, atd.

V současnosti založil Řád Střední varhanickou školu v Opavě která vychovává varhaníky a chrámové hudebníky, znalce liturgické hudby a ostatní umělce. Řád zvelebil budovu konventu na Rybím trhu, areál kláštera na Beethovenově ulici a v současné době se podílí na duchovní správě v Opavě, včetně spolupráce s Opavskou charitou. Výraznou pomoc řád také poskytl v r.1997 při živelných povodních.