08

velmistri Frank a BrunoMezi pondělím 20. srpna a pátkem 24. srpna se v sídle velmistra Německého řádu ve Vídni konala generální kapitula Německého řádu, jejímž hlavním úkolem bylo zvolit nové vedení řádu.
Hlavní pozornost se tedy soustředila na středu 22.8., kdy proběhla volba nového velmistra. Současný generální opat a velmistr Bruno Platter OT se po 18 letech a třech funkčních období v úřadu vzdal z důvodu věku znovuzvolení

generalni asistentka

 a předal úřad do mladších rukou.

Den byl zahájen mší svatou k Duchu svatému za dobrou volbu. Po ní se v Rytířském sále, kde kapitula po celou dobu zasedala, vzdal velmistr Bruno Plater úřadu a slavnostně odložil jeho vnější znaky – plášť, kříž a prsten. Po té započala vlastní volba. Z ní vzešel jako nový 66. velmistr Německého řádu P. MMag. Dipl.-Bw. Frank Bayard, MBA.

Dalším bodem pořadu byla volba nové generální asistentky sester Německého řádu. Současná generální asistentka sr. Marie Regína se po 12 letech taktéž z důvodu věku vzdala úřadu. Jako nová asistentka byla zvolena Sr. Maria Franziska Meierová OT.Oba byli ve večerních hodinách při slavnostních nešporách uvedeni do úřadu. Slavnostní uvedení do úřadu doprovodily zvony ve všech řádových farnostech ve všech provinciích.
Na závěr dne následovalo přijetí u rakouského nuncia ve Vídni.

Lubomír Macek FamOT