06

Od 20. srpna se koná generální kapitulka Německého řádu v sídle velmistra ve Vídni. Delegáti z řad bratří, sester a familiářů ze šesti zemí se shromažďují každých šest let, aby vybali nové přesdtavené, Budou předneseny výroční zprávy  a prodiskutují se aktuální otázky, současné aktivity a budoucnost Řádu..

Zvláštní pozornost bude věnována středě 22. srpna, kdy se bude konat volba nového velmistra. Generální opat Bruno Platter, 65. velmistr Německého řádu, už nebude k dispozici pro znovuzvolení. Po třech funkčních obdobích a osmnácti letech jako velmistr a generální opat chtěl, aby se vedení řádu vložilo do mladších rukou.

Dále poprosil aby se členové Řádu ve svých farnostech účastnili modliteb k Duchu svatému za dobrou volbu nových představených. Ve středu v 18:00 hodin se pak rozezní všechny zvony v řádových kostelých, aby po úspěšné volbě nového velmistra, jej doprovodili při uvedení do úřadu.