02

V neděli 13.května požehnal pomocný biskup Ostavsko-opavské diecéze Mons. Martin David léčivé prameny v Karlově studánce. Oficiálně tím zahájil lázeňskou sezónu v tomto roce. Lázně byly založeny roku 1785 Maxmiliánem II. Františkem , velmistrem Řádu německých rytířů. Německý řád zde provozoval lázeňské služby až do druhé světové války, kdy mu byl majetek uloupen nacistickým Německem a následně i komunistickým režimem. V současné době podniká Německý řád kroky k navrácení svého majetku. V případě navrácení lázní hodlá nadále poskytovat lázeňskou péči široké veřejnosti pacientů ve smyslu svého hesla Pomáhat a Léčit..