02

V pondělí 4. září 2017 v 9,00 hodin dopoledne, proběhlo trochu netradiční zahájení školního roku 2017/2018 na Církevním gymnáziu Německého řádu. Zahájení proběhlo v slavnostním duchu na Svatém Kopečku u Olomouce v tamní bazilice minor Navštívení Panny Marie. Pan velmistr Abt. Dr. Bruno Platter OT, který celebroval mši svatou, přijel společně se studenty a pedagogy oslavit 10. výročí založení gymnázia. Jak připomenul ve své homilii, před deseti lety vstupoval Řád i tehdejší pedagogický sbor s notnou dávkou odvahy ale i důvěry v Boha na neznámou zem. Společnou prací se však podařilo vybudovat prestižní instituci, která zdaleka v současné době nestačí pokrývat díky omezené studijní kapacitě poptávku uchazečů o studium.

V závěrečné části pak pan velmistr poděkoval studentům z projektu „Babičkové“ za jejich angažovanost, která vedla k získání ceny České televize „Gratias Tibi“.

Přátelské setkání po mši svaté pokračovalo v ambitech premonstrátského kláštera, kde bylo pro studenty a přítomné připraveno malé pohoštění.

Mezi vzácné hosty patřili:
Biskupsky vikář pro školy olomoucké arcidiecéze P. Petr Bulvas.
Náměstek ministra školství Mgr. Jaroslav Fidrmuc.
Senátor Senátu Parlamentu České Republiky MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
Zastupitel olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínek.
Ředitel Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě MgA. Petr Rajnoha, Ph.D.
Spirituál Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě P. PaedDr. Štefan Bednár OT.
Překládal: P. Ambrož Petr Šámal OPraem.