16

V sobotu 26. listopadu 2016 proběhlo na náměstí obce Bouzov slavnostní rozsvícení stromečku. Při této příležitosti uspořádala Farnost Bouzov (spravovaná Německým řádem) ve spolupráci se Seniorklubem Bouzov a Familiáři Německého řádu Misijní jarmark®. Poprvé se do přípravy jarmarku zapojily i děti z místní farnosti a připravily pár drobností, šperků a pochutin, které pak byly nabízeny v rámci výše uvedené slavnosti. Výtěžek pro letošní rok činí 11.366,- Kč.

Příprava na letošní jarmark začala již několik týdnů dříve, kdy se začaly na bouzovské faře scházet děti a připravovat v rámci projektu „DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM“ své výrobky, které měly být určeny k „prodeji“. Smyslem tohoto projektu je, aby se děti naučily, že pokud se daří dobře mě, je dobré, pomáhat jinému, který tolik štěstí jako já nemá. Za získané prostředky je potom hrazena ve třetím světě např. nutriční pomoc potřebným, zejména dětem, a poskytováno vzdělání. Jen díky dobrému vzdělání se navýší šance, že se člověk bude umět o sebe lépe postarat, a tím může být překonána bída v těchto zemích a nastartován potřebný růst.

Členky Seniorklubu a farnosti poté napekly pochutiny, které taktéž byly na slavnosti nabízeny. Familiáři Německého řádu věnovali do prodeje klášterní produkt – řádový likér Goldkreuz® vlastní provenience, vyrobený ze 14-ti bylin podle starých receptur. Výtěžek pak darovali na projekty Papežských misijních děl.

Celkové získané prostředky pomohou zachránit na jeden rok z největší bídy život téměř 60-ti dětem.

Všem dárcům a těm, kteří pomáhali upřímné Pán Bůh zaplať!!


Papežská misijní díla – Missio

Missio hraje podstatnou roli v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování.

Missio systematicky pečuje o nejzákladnější potřeby dětí, chrání jejich práva a důstojnost, vychovává je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat.

Missio respektuje autonomii a identitu všech místních komunit. Umožňuje, aby tradice a zvyky domorodců byly darem pro všeobecnou církev.

Missio podporuje vzájemnou solidaritu, úctu a lásku.

Papežská misijní díla koordinují a zajišťují misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech, zvěstují evangelium, učí lidi v misiích hospodařit, vedou je k spoluúčasti, respektují jejich důstojnost. PMD pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost.

Místem pomoci je například oblast v Jižní Zambii. Zdejší obyvatelé jsou rolníci, velmi chudí, málo vzdělaní. Mnoho dětí se stalo sirotky v důsledku smrti rodičů na AIDS a potřebují pomoc. Žijí na ulicích a jsou vystaveni mnohým nebezpečím. V rámci projektu je zajišťován nutriční program – kvalitní jídlo, vitamíny a zdravotní péče podvyživeným dětem.

Více na http://www.missio.cz/