04

48 Radovy den 2016

10,30 – pontifikální mše svatá v konkatedrále - proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.
Hlavním celebrantem bude starobrněnský opat
J. M. ThDr. LUKÁŠ EVŽEN MARTINEC, OSA

14,30 – návštěva a modlitba u hrobů našich zemřelých sester a bratří Německého řádu na Městském hřbitově v Opavě

16,30 – slavnostní nešpory ze slavnosti svaté Alžběty v kapli Povýšení Svatého Kříže sester Německého řádu

NA SETKÁNÍ SE TĚŠÍ BRATŘI, SESTRY A FAMILIÁŘI NĚMECKÉHO ŘÁDU