16

missa eugen 5 09Familiáři Německého řádu si Vás dovolují pozvat na mši svatou slouženou za arcivévodu Evžena Habsburského, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka, u příležitosti výročí jeho narození (*21.5.1863 +30.12.1954).

Mše svatá bude sloužena v pondělí 23.5.2016 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 18:00hod.