06

Dne 30. ledna proběhlo v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě (Proboštský chrám) poslední rozloučení s P. Františkem Štriblem OT. Mši svatou celebroval z pověření otce biskupa Františka Lobkowicze generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Mgr. Martin David. Homilii pronesl P. Olfřich Máša FamOT, pohřební obřady vedl P. Metoděj Hofman OT, generální rada a vikář velmistra Německého řádu. Ostatky byly uloženy k dočasnému odpočinku na Městském hřbitově v Opavě, kde bude Otec František mezi svými řádovými spolubratry očekávat slavné vzkříšení.

 

45 P Frantisek Stribl OT s

Curriculum vitæ

* 27. 10. 1937 – † 24. 01. 2016

Vážení přátelé!

V neděli dne 24. ledna ukončil náš drahý spolubratr František svou pozemskou pouť a v pokročilém věku 78 let se vrátil domů ke svému nebeskému Otci. Bratři domu Panny Marie v Jeruzalémě a s nimi celý Řád ztrácí s br. Františkem velmi přívětivého a velmi ceněného kněze.

Narodil se 27.10.1937 ve Staňkově, okres Domažlice. Dne 26. června 1960 přijal kněžské svěcení v Litoměřicích.
Kněžskou službu konal v českobudějovické diecézi jako kaplan v Sušici a Klatovech, administrátor v Nýrsku, administrátor excurr. Dešenice, Děpoltice, Hamry, Zelená Lhota a Železná Ruda, arciděkan v Nepomuku, administrátor excurr. v Prádle a Vrčeni.
Děkan v Přešticích, administrátor excurr. v Kbelech a v Horšicích.
Farář ve Staších, administrátor excurr. v Nicově a Zdíkovci.
Děkan a okrskový biskupský vikář v Prachaticích, administrátor excurr. v Chrobolech a Husinci.
Arciděkan v Kašperských Horách, administrátor excurr. v Dlouhé Vsi, Hartmanicích a Rejštejně.
Po zřízení plzeňské diecéze farářem v Klenčí p. Čerchovem, administrátor excurr. v Meclově, Trhanově, Nemanicích.

V r. 2001 odešel do důchodu, nadále však působil jako rektor kaple sv. Kříže v Opavě, výpomocný duchovní při konkatedrále a duchovní správce Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské.

V r. 2003 byl přijat jako oblát Německého řádu. Dne 23.04.2005 složil časné sliby a 29.9.2007 složil sliby věčné.
V 75 letech opustil činnou službu, dále pak duchovně vypomáhal v konkatedrále v Opavě.

Requiem:
sobota 30. ledna v 11:00hod. v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

Poroučíme br. Františka přímluvám a modlitbám členů Řádu. Kéž svou odměnu obdrží v nebi a stane se naším přímluvcem!

 

Fotogalerie:

https://goo.gl/photos/yKDYaNGrtUX2JnQ26

Videa:

Před Konkatedrálou - Proboštským chrámem:  https://youtu.be/U26Qi0Ahhqw
Smuteční průvod na hřbitově:  https://goo.gl/XA153C
Uložení do hrobu:  https://goo.gl/qs46GJ

Dokumenty:

Smuteční oznámení - Parte:  http://goo.gl/mbyAq5
Životopis:  http://goo.gl/HLjV16