05

odchodDne 24. ledna 2016 odešel ke svému Pánu
jeho služebník

P. Mgr. František X. Štribl OT

narozen dne 27. 10. 1937 ve Staňkově
kněžské svěcení 26. 06. 1960
oblát 28. 08. 2003
časné sliby 23. 04. 2005 – věčné sliby 29. 09. 2007

s drahým zesnulým se rozloučíme
v sobotu 30. ledna v 11:00hod.
v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

Odevzdáváme jej do modliteb a přímluv jeho řádových
spolubratrů a spolusester

v Opavě 25. 1. 2016
R.I.P

 

Parte František X. Štribl OT