07

Dne 2. ledna 2015 jsme měli možnost se v Brodku u Prostějova rozloučit se vzácnou osobností veřejného života přesahující regionální a dá se říci i státní hranice. V místním farním kostele byla obětována zádušní mše svatá za Jeho Excelenci (A.D.) JUDr. RICHARDA MORITZE hraběte BELCREDIHO, čestného a devočního rytíře Suverénního Řádu Maltézských rytířů, nositele Masarykova řádu České republiky. Již před jednou hodinou odpolední se kostel Povýšení sv. Kříže začal pomalu plnit smutečními hosty z blízkého, ale i dalekého okolí. Dorazili zástupci rodiny, veřejného života, spřízněných šlechtických rodů a zástupci dvou rytířských řádů – Maltézského a našeho. U rakve s ostatky v krásně vánočně vyzdobeném kostele po celou bohoslužbu stála čestná stráž hasičů z místního sboru. Bohoslužbu a obřady vedl místní farář P. Mgr. Pavel Vágner. Koncelebrovali P. Metoděj Hofman OT, P. Norbert Hnátek OT s dalšími kněžími z okolí. Jáhenskou služby vykonával diakon MUDr. René Caha z Maltézského řádu. Rytířské řády měli tu čest přinést během bohoslužby obětní dary. Po obřadech byly ostatky zesnulého připraveny k převozu do Allandu u Vídně, kde bude 9. ledna v 11.00 hod. slouženo slavnostní requiem, po němž následuje uložení do země na tamním hřbitově. Zde již očekávají slavné vzkříšení rodiče pana hraběte, kteří se po nucené emigraci návratu do rodné vlasti již nedočkali.

Odpočinutí věčné dej svému služebníkovi Richardovi ó Pane, a Světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve Svatém Pokoji. Amen.

Richard Mořic Belcredi byl pracovník rádia Svobodná Evropa a velvyslanec České republiky ve Švýcarsku. Za svoje postoje a službu státu, byl v roce 1998 vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Pocházel ze šlechtického rodu Belcredi. Narodil se v roce 1926 v Brně-Líšni, kde prožil i své dětství. V roce 1943 musel opustit gymnázium v Brně. Po válce se přihlásil na právnickou fakultu, ze které byl v roce 1949 vyloučen. Po upozornění přítele, že bude zatčen, emigroval v květnu 1949 do Rakouska. Přes Vídeň se dostal do Innsbrucku do utečeneckého tábora, ze kterého odešel do Paříže. Zde započal studium práv. Z Paříže přešel na nově otevíranou Univerzitu Svobodné Evropy ve Štrasburku. Zde začal studovat politické vědy. Od roku 1951 pracoval v rádiu Svobodná Evropa a zde působil až do roku 1983. Od roku 1979 byl jednatelem Opus Bonum (laické katolické sdružení Opus Bonum pečuje o zachování a rozvoj české a slovenské křesťanské kultury). Po sametové revoluci se vrátil do vlasti a zažádal o restituci majetku, kdy mu byl vrácen zámek v Brodku u Prostějova. V letech 1994 až 1998 byl velvyslancem ve Švýcarsku.

 • narozen v roce 1926 v Brně-Líšni
 • pochází z významného šlechtického rodu Belcredi
 • otec Karel Belcredi byl předsedou Svazu moravských velkostatkářů
 • otec v roce 1938 podepsal prohlášení české vlastenecké šlechty
 • nacisté rodině zkonfiskovali majetek
 • komunisté rodině zkonfiskovali majetek
 • redaktor Rádia Svobodná Evropa
 • zažil bombový atentát na Svobodnou Evropu (Carlos)
 • jednatel Opus bonum
 • pašování zakázané literatury do zemí východního bloku
 • velvyslanec ČR ve Švýcarsku
 • nositel Řádu T. G. Masaryka III. stupně
 • rytíř Suverénního řádu maltézských rytířů
 • žil na zámku v Brodku u Prostějova
 • zemřel v prosinci roku 2015

Zdroj: Wikipedie , Paměť národa ; Foto: T.B. & L.M.