16

40 Eugen von Habsburg 2015

 

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na slavnostní bohoslužbu slouženou u příležitosti

61. výročí úmrtí

arcivévody Evžena Habsburského,

velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov

neděle 27.12.2015, 10:45hod.

Liturgii doprovodí:

Místní chrámový sbor pod vedením Barbory Putíkové.