12

Německý řád má nového čestného rytíře. Ve Vídni byl v těchto dnech přijat mezi čestné rytíře historik Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Udo Arnold. Gratulujeme a přejeme mnoho Božího požehnání do další činnosti.

 

Foto: Dr. Michael Schörnig FamOT

Prof. Udo Arnold FamOT
   narozen 6. září 1940 v Litoměřicích. Německý historik a vysokoškolský profesor na odpočinku. Od roku 1978 do roku 2005 vyučoval středověké a novodobé dějiny a didaktiku dějin na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu. Je uznávaný odborník na historii Řádu německých rytířů. V roce 1967 po své promoci vedl dva roky Centrální archiv Německého řádu ve Vídni a tak svůj výzkum a vědeckou činnost spojil od samého začátku s Německým řádem.

   V roce 1985 byl jedním z iniciátorů založení "Mezinárodní historické komise pro výzkum Německého řádu" a stal se jejím prezidentem.

Prof. Arnold usiloval o ideologie zbavené zkoumání řádových dějin na dnešních polských územích. Přes jeho profesorskou činnost na univerzitě stihl prof. Arnold publikovat celou řadu článků, publikací, vědeckých studií, výstavních katalogů, kongresových prezentací a především nemalou řadu knih. Za své zásluhy pro německo-polské vztahy, mu byl udělen v roce 2008 Rytířský kříž Řádu za zásluhy Polské republiky.

   Jak se vyjádřil velmistr Německého řádu Dr. Bruno Platter již na sympoziu "Tannenberg 1410": "Prof. Udo Arnold vykonal nejen neuvěřitelně intenzivní práci na zkoumání historie Řádu německých rytířů, ale výjimečné je také jeho úsilí o napravení zraněných vztahů v Evropě. Doufám, že spolupráce Prof. Arnolda s Německým řádem, která přetrvává již více než 40 let, bude trvat i nadále a přinášet další ovoce .. "

Ocenění a řády:
Velký záslužný kříž Německého řádu (1975)
Záslužná medaile Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni (1991)
Důstojnický kříž Leopoldova řádu (Belgie 1994)
Rytířský kříž Řádu za zásluhy Polské republiky (2008)
Záslužný řád Spolkové Republiky Německo (2010)

Čestné doktoráty:
Státní univerzita Saratov (Rusko 1999)
Univerzita Varmijsko-mazurská v Olštýně (Polsko 2012)