03

Výstava 825 let Německého řáduHodláte navštívit Bouzov? Pak určitě nevynechejte v podhradí návštěvu farní budovy, kde je umístěna výstava k 825. výročí založení Německého řádu, 50. výročí založení institutu familiářů a 60. výročí úmrtí arcivévody Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele Hradu Bouzova.
Součástí výstavy je řada panelů zachycujících vrcholné okamžiky z řádové historie a předměty spojené s jeho působením v českých zemích. Za zmínku stojí zejména poslední dva výstavní panely, do kterých jsou promítnuty poslední výzkumy a poznatky z válečných a poválečných let s řadou zajímavých poznatků.

Výstava bude veřejnosti k dispozici až do září. Děkujeme panu Milanu Šilerovi za zapůjčení části exponátů. Součástí výstavy je i dřevěná maketa hradu Bouzova z Mohelnického betlému zapůjčená z mohelnické farnosti. Děkujeme panu Pavlu Nenovskému.

FOTOGALERIE