18

31.7.2015

Patrocinium sv. Jan a sv. Máří   V uplynulém měsíci dvě farnosti spravované Německým řádem oslavily patrocinia svých chrámů. Dne 28.června bylo oslaveno patrocinium kostela sv. Jana Křtitele v Luké. Farnost Luká leží v děkanátu Konice v olomoucké arcidiecézi. Sparavována je P. Norbertem J.M. Hnátkem OT. Jak dokládá fotogalerie, před rokem byl kostel pod správou Německého řádu kompletně zrenovován. Odpolední program patrocinia doplnila adorace spojená s duchovním koncertem v podání profosorů Církevní řádové konzervatoře v Opavě a posvěcením restaurované sochy Krista.

   26.7.2015 pak bylo slaveno patrocinium - poutní mše svatá ve filiálním kostele sv. Máří Magdaleny na Bouzově. Bouzovská farnost je Německému řádu inkorporována již téměř 300 let. Duchovní správu zde dnes vykonává P. Metoděj R. Hofman OT.  Filiální kostel sv. Máří se nachází ca. 500 m za obcí v místě původního osídlení a podle některých zdrojů je ještě starší než vlastní Hrad Bouzov.

Fotogalerie Patrocinim Luká

Fotogalerie Patrocinim Bouzov