06

6.6.2015

32 Emerich

"Proto dal Juda Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy" (2 Mak 12,46).

"Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před námi, tak jim to velmi prospívá..." (podle sv. Cyrila Jeruzalémského *315 + 386)

   V sobotu dne 6.června byla v Opavě v 11:00hod. v kapli Milosrdných sester Německého řádu sloužena bohoslužba - requiem za profesního rytíře Emmericha Erasma Gratiana Maria Josefa svobodného pána Mattencloit, při příležitosti jeho výročí sto padesáti let od narození a sedmdesáti let od úmrtí. Po mši svaté se přítomní a hosté, mezi nimiž byla i MUDr. Jana Balharová – koordinátorka Modlitební ligy bl. Karla na Moravě, odebrali na opavský hřibov, kde vykonali pobožnost za zemřelé.

   Profesní rytíř a komtur Řádu německých rytířů Emmerich Erasmus svobodný pán Mattencloit, syn právníka Emmericha a Eveliny Leopoldiny von Stockmanns, se narodil jako šesté dítě ze sedmi potomků a mladší ze dvou synů, 1. června 1865 v Šumbarku a zemřel 12. ledna 1945 v Opavě, kde je také na místním hřbitově pochován.
   Pocházel z rodiny, která vlastnila statek Šumbark (okr. Karviná) v Rakouském Slezsku, Dolní Zebrzydowice a Górne Zebrzydowice (Siebersdorf) (Polsko) a část Slezských Pavlovic (okres Jeseník). 

Byl plukovník v záloze, nositel rytířského řádu Železné koruny 3. třídy, důstojnického řádu Františka Josefa a rytíř Leopoldova řádu.
Emmerich Mattencloit byl druhý vychovatel bl. Karla Habsburského, posledního českého krále.

Fotogalerie...